30. 3. 2010
Zastupiteľstvo rokovalo o úprave sadzby dane


Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa venovalo len jednému bodu, ktorého nosnou témou bol dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle tohto dodatku sa mení pôvodná sadzba dane z 0,117 % na 0,25 % za stavebný pozemok v tzv. I. pásme. V praxi to predpokladá zvýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta o cca 30 tis. eur. Súčasne bolo týmto rokovaním prijaté úplné znenie nového všeobecne záväzného nariadenia v zmysle platnej legislatívy, ktoré rieši oblasti daní z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a miestne poplatky za komunálne a drobné odpady.  


Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok