30. 3. 2021
Zastupiteľstvo opäť rokovalo online
Marcové rokovanie mestského zastupiteľstva sa opäť konalo prostredníctvom videokonferencie. Poslanci mali okrem iného na programe správy zo štyroch kontrol, návrhy troch všeobecne záväzných nariadení či prevody a prenájmy. Materiály, uznesenia a záznam z rokovania sú zverejnené na stránke www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.

V súvislosti s pripravovaným otvorením detských jaslí poslanci upravili výšku mesačného poplatku. Pre dieťa do 3 rokov je úhrada 280 € mesačne a pre dieťa nad 3 roky, ktoré stále chodí do jaslí, bude úhrada 25 € mesačne. Keďže aj v materskej škole je mesačný poplatok 25 €, znamená to, že rodičia detí vo veku nad 3 roky budú platiť rovnako – bez ohľadu na to, či dieťa chodí do jaslí alebo do škôlky. 
Zastupiteľstvo schválilo zrušenie Nadácie Pro Malacky. Návrh na zrušenie bol odôvodnený neplnením jej účelu a nedostatkom finančných zdrojov. Ďalším dôvodom je to, že mesto má dostatočne dobre nastavený vlastný dotačný systém na podporu organizácií pôsobiacich v kultúre, športe, sociálnej oblasti či iných oblastiach spoločenského života. Nadácia v roku 2017 podporila malackú umelkyňu pani Libušu Čtverákovú, v roku 2018 podporila revitalizáciu verejných priestranstiev pri bytových domoch a v roku 2019 poskytla dotáciu na obnovu atletickej dráhy v areáli ZŠ Záhorácka. Každoročné príjmy nadácie – napríklad 2 % z dane z príjmov – sú nižšie než povinné výdavky (bankové poplatky za vedenie účtu, spracovanie účtovnej závierky a výročnej správy, účtovný audit) a nie je ani predpoklad financovania nadácie z externých zdrojov.
Najdlhšiu diskusiu vyvolal materiál Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na výstavbu atletického štadióna v Zámockom parku z Fondu na podporu športu. Poslanci napokon súhlasili s tým, aby k už pridelenej dotácii zo Slovenského atletického zväzu požiadalo mesto o ďalší finančný príspevok z iného externého zdroja, konkrétne z Fondu na podporu športu. 

-lp-/-otano-

Ďalšie
Práca
Oznamy
31. 3. 2023
Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice

Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice. Dohodnutá práca:…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
31. 3. 2023
Čistíme naše mesto

S príjemnejšími vonkajšími teplotami a jarným slniečkom sa začali brigády zamerané na čistenie…

Zobraziť celý článok