10. 12. 2020
Zastupiteľstvo bude rokovať o rozpočte, parkovaní či o zriadení detských jaslí
V piatok 11. decembra bude mestské zastupiteľstvo v Malackách rokovať o návrhu rozpočtu mesta na rok 2021. Rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, pričom príjmy a výdavky sa navrhujú vo výške 23 241 860 €. Poslanci okrem toho rozpočtu prerokujú návrh na zriadenie detských jaslí a osem návrhov všeobecne záväzných nariadení. Na programe je 40 bodov. 
Rokovanie MsZ sa začína v piatok 11. decembra o 9. hodine. Jeho priebeh bude možné naživo sledovať cez www.zastupitelstvo.sk. 

Najväčšími investíciami budúceho roka bude podľa predloženého návrhu výstavba cyklotrás a mestskej podzemnej garáže, nové komunitné centrum či prístavba a rekonštrukcia budovy organizácie Vstúpte. V pláne sú aj kryté cykloprístrešky, takže nie je pravdou informácia,  ktorá bola podsúvaná verejnosti, že tento projekt padol. Predpokladá sa tiež architektonická súťaž na kultúrny dom a revitalizáciu zóny okolo Zámockej ulice.
Mesto bude pokračovať v rekonštrukciách striech budov vo svojom vlastníctve – po tohtoročnej oprave striech Mestského centra kultúry a kina prídu na rad synagóga a mestský úrad. 

Súčasťou návrhu rozpočtu sú okrem iných aj tieto položky: 
vydanie novej knihy o histórii františkánskeho kláštora,
rekonštrukcia odvodnenia Hurbanovej ulice, 
rekonštrukcia chodníka na ulici M. R. Štefánika v úseku od Veľkomoravskej po Štúrovu,
zateplenie pavilónu pre prvákov na ZŠ Dr. J. Dérera, 
kompletný redizajn webstránky www.malacky.sk, 
nová mobilná aplikácia pre informovanie obyvateľov. 

Návrh na zmenu miestnych daní a poplatkov
Pri komunálnom odpade sa navrhuje zvýšiť poplatok o 2 €/osoba/rok. Daň z nehnuteľností sa navrhuje zvýšiť pri stavbách na bývanie (o 10 %), bytoch (nárast o 4 centy /m²/rok) a podnikateľských prevádzkach (nárast 40 centov/m²/rok). Dôvodom je naďalej sa znižujúce príjmy od štátu (výpadok cca 400 tisíc €), hoci povinností pre mesto zostáva rovnako veľa. 
Návrh zvýšiť poplatok za komunálny odpad má niekoľko dôvodov. Prvým je zavedenie novej zákonnej povinnosti  pre mesto zabezpečiť zber a likvidáciu kuchynského odpadu. Okrem toho sa zvyšuje zákonný poplatok za skládkovanie (13 € za tonu v roku 2020, 22 € za tonu v roku 2021) a zvyšuje sa aj cena skládkovného na skládke v Zohore. Ambíciou mesta je výstavba vlastnej kompostárne, aby sme si mohli sami spracúvať tento odpad. To by v konečnom dôsledku mohlo viesť k zvýšeniu percenta separácie, od ktorého sa odvíja zákonný poplatok za skládkovanie. Projekt kompostárne je aktuálne v hodnotení ministerstva životného prostredia. Mesto by chcelo po výstavbe kompostárne zvýšiť percento separácie odpadu, čo by mohlo pre obyvateľov znamenať zníženie poplatku za komunálny odpad.
Zľavy pre ZŤP, obyvateľov nad 62 rokov a ľudí v hmotnej núdzi zostanú zachované. 

Vyhradené parkovanie 
Do prijatia novej komplexnej parkovacej politiky sa navrhuje, aby vyhradené platené parkovacie miesta mohli používať výlučne fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby na vážne prevádzkové dôvody (zásobovanie vlastnej prevádzky), prípadne z dôvodu verejného záujmu (parkovanie služobných vozidiel úradov a inštitúcií –  okresný úrad, daňový úrad, okresný súd). 
Podľa návrhu by mali zostať tiež vyhradené miesta pre ZŤP, ale budú všeobecné a spoločné, t. j. bez vyhradenia konkrétneho miesta pre konkrétne vozidlo. 
 
Ľ. Pilzová  

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok