17. 7. 2009
Zástupcovia Klubu starostov sa chystajú na Úrad vlády

V piatok 17. júla sa v Malackách konalo stretnutie Klubu starostov obcí Malackého okresu. Prítomných privítal predseda klubu Peter Tydlitát , ktorý v úvode načrtol témy, o ktorých sa diskutovalo na stretnutí členov Rady ZOZO spred dvoch týždňov v Senici. Týkali sa dôsledkov novelizácie niektorých zákonov týkajúcich sa školstva (otázky platových pomerov učiteľov) a novely zákona o majetku obcí. Pozornosť sa sústredila aj na opatrenia súvisiace s hospodárskou a finančnou krízou. V súvislosti s aktuálnou prognózou vývoja výnosu z podielových daní P. Tydlitát upozornil na nevyhnutnosť zachovania funkčnosti obcí, s čím súvisí šetrné narábanie s peniazmi a snaha o využívanie prostriedkov z eurofondov.

Najhorúcejšou témou stretnutia bol kalamitný výskyt komárov po povodniach na rieke Morava. K tejto otázke sa vyjadrila aj Patrícia Hanzová z  Obvodného úradu životného prostredia v Malackách. Starostov obcí podrobne informovala o všetkých krokoch, ktoré v riešení problému s komármi podnikla. Napriek kritickému stavu sa postreky zatiaľ robiť nebudú, pretože obce na ne nemajú financie. P. Hanzová upozornila na § 11 odsek 3 Zákona 666/2004 o záchrane pred povodňami, podľa ktorého „povodňové záchranné práce zabezpečujú orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a vykonávajú sa podľa povodňového plánu záchranných prác a v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch aj nad ich rámec prostredníctvom záchranných zložiek, orgánov územnej samosprávy a ďalších právnických osôb, fyzických osôb -podnikateľov a fyzických osôb.“

Situácia je pritom podľa starostov katastrofálna; najmä v oblastiach pozdĺž rieky Moravy sa kvôli komárom nedá existovať. „Podobnú kalamitu sme tu mali po povodniach v roku 2006. Vtedy na postreky prispelo ministerstvo ŽP zo svojho fondu. Tentoraz však na rieke Morava nebol vyhlásený 3. povodňový stupeň, a tak s peniazmi určenými na záchranné práce počítať nemôžeme,“ uviedla pre mestské médiá P. Hanzová. Podľa nej je na postreky potrebných asi 350 000 eur (10 544 100 Sk). „Momentálne sa pokúšame vybaviť finančný príspevok od samosprávneho kraja,“ dodala.

Na základe všetkých prezentovaných skutočností sa starostovia rozhodli, že začiatkom budúceho týždňa zvolení zástupcovia klubu navštívia Úrad vlády a predložia tam svoje argumenty a požiadavky.

Text, foto: -raj/red-

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok