16. 9. 2013
Zasadnutie MsZ

Vo štvrtok 19.  septembra sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Začne sa o 15.00 h a pozrieť si ho môžete aj online na www.malacky.sk. Na programe je okrem iného návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o prevádzkovom poriadku Zámockého parku, monitorovacia správa programového rozpočtu mesta za 1. polrok 2013  a správa o čerpaní rozpočtu mesta k 31.07. 2013 a návrh na jeho zmenu. Poslanci sa budú zaoberať aj situáciou v materskej škole a jej kapacitou a vypočujú si aktuálne informácie o stave projektu odkanalizovania, o stave právnych sporov mesta, o parkovacej politike mesta a o možnosti upokojenia dopravy na Radlinského ulici.

Podrobný program a jednotlivé materiály si môžete taktiež prečítať na www.malacky.sk v sekcii mesto – MsZ
 

-mija-

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok