17. 4. 2013
Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 18. apríla sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Začína sa o 15. hodine a v programe sú okrem iného aj tieto témy: 

– správy o výsledkoch finančnej kontroly tvorby a použitia vlastných príjmov za roky 2011 a 2012  v  ZŠ Dr. J. Dérera 
  a ZŠ Štúrova   
– návrh na úplné znenie Protokolov o zverení majetku mesta do správy rozpočtových
  a príspevkových organizácií mesta a návrh na zverenie majetku  mesta do správy MŠ J. Kollára,
– návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o verejnej zeleni
– návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky
– návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o mestskej polícii
– návrh na rozhodnutie o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Malacky č. 7/2012  o pravidlách času
  predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky
– návrhy prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy
– čerpanie rozpočtu mesta k 28.02.2013 a návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2013
– návrh na schválenie dotácií  pre športové kluby na rok 2013
– informácie o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie a o parkovacej politike mesta
– návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v objekte letného kúpaliska 

– red –

Ďalšie
Spoločnosť
30. 5. 2023
Spomíname na profesora Antona Gútha

So zármutkom sme prijali správu, že 14. mája tohto roka nás opustil hrdý Záhorák, lekár Anton…

Zobraziť celý článok
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok