17. 4. 2013
Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 18. apríla sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Začína sa o 15. hodine a v programe sú okrem iného aj tieto témy: 

– správy o výsledkoch finančnej kontroly tvorby a použitia vlastných príjmov za roky 2011 a 2012  v  ZŠ Dr. J. Dérera 
  a ZŠ Štúrova   
– návrh na úplné znenie Protokolov o zverení majetku mesta do správy rozpočtových
  a príspevkových organizácií mesta a návrh na zverenie majetku  mesta do správy MŠ J. Kollára,
– návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o verejnej zeleni
– návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky
– návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o mestskej polícii
– návrh na rozhodnutie o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Malacky č. 7/2012  o pravidlách času
  predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky
– návrhy prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy
– čerpanie rozpočtu mesta k 28.02.2013 a návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2013
– návrh na schválenie dotácií  pre športové kluby na rok 2013
– informácie o realizácii projektu Záhorie Malacky – odkanalizovanie a o parkovacej politike mesta
– návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v objekte letného kúpaliska 

– red –

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok