12. 1. 2009
Zasadal krízový štáb, zatvoril krytú plaváreň

Zatiaľ jediným mimoriadnym opatrením, ktoré uskutočnilo Mesto Malacky v dôsledku zastavenia dodávok zemného plynu z Ruska, je zatvorenie krytej plavárne a sauny športovej haly Malina. Primátor Jozef Ondrejka zvolal na dnes zasadnutie krízového štábu mesta, ktorý rozhodol o tomto opatrení a nariadil prísne dodržiavanie vyhlášky č. 459/2008 o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze.

Podľa Terézie Osuskej, členky predstavenstva spoločnosti Termming, a.s., ktorá je najväčším výrobcom tepla v Malackách, je v súčasnosti najbezpečnejšia kotolňa na drevnú štiepku. Tá vyrába teplo pre polovicu malackých domácností a väčšinu škôl. V Základnej škole na Štúrovej ulici a alokovaných triedach materskej školy vykonávajú prípadné regulačné opatrenia priamo riaditelia škôl. „Zatiaľ sme nezaznamenali ani jeden telefonát, v ktorom by sa obyvatelia mesta sťažovali na nízku teplotu v bytoch alebo teplotu vody,“ uviedla T. Osuská. „Kým je vyhlásený regulačný stupeň č. 8 a vykurovacia krivka č. 1, nie je nevyhnutné vykonať žiadne ďalšie mimoriadne opatrenia.“ Regulačný stupeň č. 8 – bezpečnostné minimum – sa spoločnosti Termming netýka. Ako veľkoodberateľ zemného plynu je zaradený do inej regulácie, keďže 50 % a viac jej ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty. Termming je regulovaný v zmysle zmluvy s SPP vykurovacími krivkami a denným maximom množstva zemného plynu.

Športová hala Malina je jediným veľkoodberateľom plynu z organizácií zriadených Mestom Malacky, ktorý má zmluvný odber zemného plynu presahujúci 60 tisíc m3 ročne. Pre vykurovacie krivky č.1 – 3 sú stanovené a zmluvne dohodnuté denné maximá spotreby plynu v závislosti od priemernej vonkajšej dennej teploty . Do priemernej vonkajšej teploty -12 stupňov Celzia nepocítia obyvatelia ani ostatní odberatelia reguláciu podľa vykurovacích kriviek č.2 a 3. Dôvodom je hydraulické vyregulovanie domov s osadením pomerových meradiel spotreby tepla na vykurovacích telesách a zateplenie budov. Podľa Terézie Osuskej je 90 percent bytových domov v Malackách hydraulicky vyregulovaných; polovica z nich má osadené merače tepla.

Primátor Jozef Ondrejka nariadil v závere zasadnutia krízového štábu opatrenia, ktoré treba vykonať v prípade vyhlásenia 9. – 10. regulačného stupňa alebo vykurovacej krivky č. 3.

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok