18. 8. 2014
Zapojte sa do dotazníka k tvorbe nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Vážení obyvatelia mesta Malacky, v týchto dňoch prebieha prieskum verejnej mienky prostredníctvom dotazníkov k téme: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR). Mesto Malacky v snahe nadviazať na úspešné a efektívne čerpanie prostriedkov v minulom programovom období začalo prípravu na miestnej úrovni už začiatkom roka 2014 úvodnými krokmi v príprave PHRSR.

PHRSR má pre ďalší rozvoj nášho mesta zásadný význam a naše mesto ho má záujem pripraviť v širokom partnerstve v zmysle platnej legislatívy. Existencia takéhoto dokumentu je podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie fondov v programovom období 2014-2020. Do prípravy dokumentu sa postupne zapoja všetci relevantní partneri a záverečné znenie dokumentu bude podliehať schváleniu mestského zastupiteľstva.

Z tohto dôvodu Vás prosíme o zapojenia sa do prieskumu verejnej mienky, ktorý je pre nás dôležitým nástrojom ako zistiť názor Vás, obyvateľov Malaciek, k rozvoju mesta z pohľadu hospodárskeho aj sociálneho.

Ako prílohu pod textom nájdete dotazník. Prosíme o jeho elektronické vyplnenie. V tlačenej podobe dotazník uverejníme aj v nasledujúcom čísle Malackého hlasu, odkiaľ ho môžete vystrihnúť a odovzdať na recepcii mestského úradu v Malackách na Radlinského ulici 1. Na recepcii MsÚ môžete odozdať aj dotazník, ktorý si vytlačíte z verzie na stiahnutie a vyplníte doma.

Elektronický on-line dotazník prieskumu verejnej mienky

Do prieskumu sa môže zapojiť každý, kto má trvalý pobyt na území mesta, a to do 12. septembra 2014.

-msú-

 Na stiahnutie:
Dotazník (.117 kB)

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok