18. 8. 2014
Zapojte sa do dotazníka k tvorbe nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Vážení obyvatelia mesta Malacky, v týchto dňoch prebieha prieskum verejnej mienky prostredníctvom dotazníkov k téme: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR). Mesto Malacky v snahe nadviazať na úspešné a efektívne čerpanie prostriedkov v minulom programovom období začalo prípravu na miestnej úrovni už začiatkom roka 2014 úvodnými krokmi v príprave PHRSR.

PHRSR má pre ďalší rozvoj nášho mesta zásadný význam a naše mesto ho má záujem pripraviť v širokom partnerstve v zmysle platnej legislatívy. Existencia takéhoto dokumentu je podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie fondov v programovom období 2014-2020. Do prípravy dokumentu sa postupne zapoja všetci relevantní partneri a záverečné znenie dokumentu bude podliehať schváleniu mestského zastupiteľstva.

Z tohto dôvodu Vás prosíme o zapojenia sa do prieskumu verejnej mienky, ktorý je pre nás dôležitým nástrojom ako zistiť názor Vás, obyvateľov Malaciek, k rozvoju mesta z pohľadu hospodárskeho aj sociálneho.

Ako prílohu pod textom nájdete dotazník. Prosíme o jeho elektronické vyplnenie. V tlačenej podobe dotazník uverejníme aj v nasledujúcom čísle Malackého hlasu, odkiaľ ho môžete vystrihnúť a odovzdať na recepcii mestského úradu v Malackách na Radlinského ulici 1. Na recepcii MsÚ môžete odozdať aj dotazník, ktorý si vytlačíte z verzie na stiahnutie a vyplníte doma.

Elektronický on-line dotazník prieskumu verejnej mienky

Do prieskumu sa môže zapojiť každý, kto má trvalý pobyt na území mesta, a to do 12. septembra 2014.

-msú-

 Na stiahnutie:
Dotazník (.117 kB)

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok