7. 7. 2014
Zapojte sa do Dňa športu

Pri príležitosti  100 rokov organizovaného športu v Malackách sa uskutoční 3. októbra slávnostné stretnutie zástupcov športových klubov a organizácií pôsobiacich v meste a osobností športu v Malackách. Pri tejto príležitosti bude uvedená publikácia mapujúca storočnicu organizovaného športu v Malackách. Aby si športovci pripomenuli toto výročie aj spôsobom im najprirodzenejším, teda aktívnym športom, ponúka mesto aj športovú akciu. 

Touto akciou by mohol byť Deň športu v Malackách a konať by sa mohol v sobotu 4. októbra. Potrebný je však záujem. V tento deň mesto Malacky ponúka všetkým športovým klubom zdarma všetky svoje športoviská v správe AD HOC, p.o.m. Kluby, ktoré prejavia záujem, si v  Deň športu zorganizujú plne vo svojej réžii (finančnej i organizačnej) zápasy, turnaje a predstavenia svojich aktivít na športoviskách mesta – ŠH Malina, plaváreň, areál Zámockého parku (štadión, hádzanárske ihrisko, volejbalové a tenisové kurty, priľahlé trávnaté plochy…).

Môže ísť o nové aktivity klubov, ale aj o súťaže prebiehajúce v tom čase (majstrovské súťaže). Mesto Malacky zabezpečí propagáciu v dostupných médiách. Chceme aj takouto formou ukázať občanom mesta a hlavne mladej generácii, aké športové možnosti v meste sú, a pripomenúť, prečo je športovanie dôležité. 

Prosíme vás o spätnú väzbu, či máte záujem zorganizovať spomínanú aktivitu. Prostredníctvom emailu na adresu: ptedla@gmail.com prosím uveďte záujem, konkretizujte aktivitu, miesto, časový rozsah  (viď NÁVRATKA v Malackom hlase č. 13) alebo osobne na MsÚ na referát školstva u p. Hrnkovej, č. dv. 411. Po vyhodnotení záujmu a vytvorení časového rozvrhu vás koncom augusta budeme informovať prostredníctvom emailu o konkrétnych akciách a krokoch v plánovaný Deň športu v Malackách. Zoznam akcií a podujatí bude uverejnený v médiách.

Ďakujem vám za čas a záujem a teším sa na spoluprácu.
Za komisiu pre vzdelávanie, mládež a šport  Pavol Tedla.

Návratku nájdete v Malackom hlase číslo 13

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok