20. 4. 2016
Zápis do ZŠ: Najviac detí by chcelo chodiť na Dérerku

V polovici apríla sa vo všetkých základných školách v Malackách uskutočnil zápis do prvého ročníka. Najviac detí sa hlási do Základnej školy Dr. J. Dérera.

Od septembra by túto školu chcelo navštevovať až 107 budúcich prvákov. Do Spojenej školy sv. F. Assiského by chcelo chodiť 66 detí. Do ZŠ na Štúrovej ulici sa zapísalo 71 žiakov a do ZŠ na Záhoráckej ulici 45. Riaditelia škôl rozhodnú o prijatí či neprijatí žiakov na základné vzdelávanie do 15. júna.

Žiaci navštevujúci školy v Malackách by mali plniť povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (základná škola v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt). Rodič si však môže vybrať inú školu. Riaditelia sú ale povinní prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.

Už teraz je isté, že z celkového počtu 289 zapísaných detí bude niekoľko odkladov povinnej školskej dochádzky. A tak sa budú uvedené počty do septembra meniť. „Zatiaľ nie je isté, koľko tried sa v školách otvorí. Stali sa nám tri prípady, že rodičia zapísali dieťa na dve školy a 19 detí s trvalým pobytom v Malackách nebolo doposiaľ zapísaných do našich škôl. Rodičov týchto detí v najbližších dňoch vyzveme, aby nám oznámili, kde zapísali deti, lebo podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky,“ uviedla referentka školstva v MsÚ Jana Pagáčová.

Text, foto: N. Jánošová

Ďalšie
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok