25. 3. 2022
Zápis do základných škôl
Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023 sa bude konať v piatok 22. apríla a v sobotu 23. apríla. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ak dieťa do 31. augusta 2022 dovŕši 6 rokov. 

Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť potrebné údaje pred zápisom prostredníctvom elektronického formulára. Informácie o zápise a podmienkach prijímania budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (t. j. v spádovej škole). Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

Základné školy v Malackách:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
ZŠ, Štúrova 142/A
ZŠ, Záhorácka 95
ZŠ Mansveta Olšovského (súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského – cirkevná škola)

Spádovými školami sú tri základné školy zriadené mestom (Dr. J. Dérera, Štúrova, Záhorácka). Cirkevná škola môže prijať deti bez ohľadu na príslušný školský obvod.

Text: A. Hrnková, foto: -naty-

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok