25. 3. 2022
Zápis do základných škôl
Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023 sa bude konať v piatok 22. apríla a v sobotu 23. apríla. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ak dieťa do 31. augusta 2022 dovŕši 6 rokov. 

Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť potrebné údaje pred zápisom prostredníctvom elektronického formulára. Informácie o zápise a podmienkach prijímania budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (t. j. v spádovej škole). Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

Základné školy v Malackách:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
ZŠ, Štúrova 142/A
ZŠ, Záhorácka 95
ZŠ Mansveta Olšovského (súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského – cirkevná škola)

Spádovými školami sú tri základné školy zriadené mestom (Dr. J. Dérera, Štúrova, Záhorácka). Cirkevná škola môže prijať deti bez ohľadu na príslušný školský obvod.

Text: A. Hrnková, foto: -naty-

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok