11. 12. 2013
Zápis do prvého ročníka ZŠ

Mesto Malacky a riaditeľstvá  základných  škôl v Malackách oznamujú, že zápis  do 1. ročníka  základných  škôl na  školský  rok  2014/2015 sa bude konať v dňoch 17. januára 2014 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h18. januára 2014 (sobota) od 9.00 h do 12.00 h.

1) Zápis do 1. ročníka sa v uvedenom termíne uskutoční v budovách základných škôl v Malackách: ZŠ Dr. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, ZŠ, Štúrova 142/A, ZŠ, Záhorácka 95, ZŠ Mansveta Olšovského ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1.
2) Na zápis sa dostavia deti narodené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
3) Zákonný zástupca pri zápise predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b)  meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
4) Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl. Na zápis žiakov do cirkevnej Základnej školy Mansveta  Olšovského sa VZN č. 13/2011 nevzťahuje. Základná škola Mansveta Olšovského môže prijať žiakov z rôznych školských obvodov (ulíc) v meste.
5) O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2014. 
6) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl je zverejnené v MsÚ Malacky, na www.malacky.sk, v jednotlivých budovách materskej školy a v základných školách.

Foto: Archív redakcie

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok