5. 1. 2015
Zápis do prvého ročníka základných škôl
Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2015/2016 sa bude konať v dňoch: 16. januára 2015 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h a 17. januára 2015 (sobota) od 9.00 h do 12.00 h.

1. Zápis do 1. ročníka sa v uvedenom termíne uskutoční v budovách základných škôl v Malackách:

Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Základná škola, Štúrova 142/A
Základná škola, Záhorácka 95
Základná škola Mansvéta Olšovského ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1

2. Na zápis sa dostavia deti narodené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

3. Zákonný zástupca pri zápise predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b)  meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl v znení Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 12/2013. Na zápis žiakov do cirkevnej Základnej školy Mansveta Olšovského sa uvedené VZN nevzťahujú. Základná škola Mansveta Olšovského môže prijať žiakov z rôznych školských obvodov (ulíc) v meste.

5. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2015.  

6. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Malacky č. 13/2011 a č. 12/2013 sú zverejnené v MsÚ Malacky, na www.malacky.sk, v jednotlivých budovách materskej školy a v základných školách.
Ďalšie
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok
Šport
7. 2. 2023
Záhoráci nezvládli ťažký zápas o play-off. Tréner Čirič: Hráči sú úžasní

Hádzanári Stupavy a Malaciek nezvládli jeden z kľúčových zápasov o postup do play-off, keď na…

Zobraziť celý článok