17. 1. 2013
Zápis do I. ročníka ZŠ


MESTO MALACKY a RIADITEĽSTVÁ  ZÁKLADNÝCH  ŠKÔL V  MALACKÁCH oznamujú, že ZÁPIS  DO  I. ROČNÍKA  ZÁKLADNÝCH  ŠKÔL NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2013/2014 sa bude konať v dňoch

18. januára 2013 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h,
19. januára 2013 (sobota) od 9.00 h do 12.00 h.

1) Zápis do I. ročníka sa v uvedenom termíne uskutoční v budovách základných škôl v Malackách:
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Základná škola, Štúrova 142/A
Základná škola, Záhorácka 95
Základná škola Mansvéta Olšovského ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1

2) Na zápis sa dostavia deti narodené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

3) Zákonný zástupca pri zápise predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b)  meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

4) Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl. Na zápis žiakov do cirkevnej Základnej školy Mansvéta Olšovského sa VZN č. 13/2011 nevzťahuje. Základná škola Mansvéta Olšovského môže prijať žiakov z rôznych školských obvodov (ulíc) v meste.

5)  O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2013

6) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl je zverejnené v MsÚ Malacky, na www.malacky.sk, v jednotlivých budovách materskej školy a v základných školách.

-msu-
 

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok