24. 11. 2022
Západoslovenská distribučná vyzýva majiteľov nehnuteľností na orez stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov nášho mesta. ZSDis žiada, aby tak vlastníci, nájomcovia a správcovia nehnuteľností urobili do 31. januára 2023

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, výkoná tieto úkony spoločnosť ZSDIS a vstúpi na dotknuté pozemky. Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť ZSDiS najneskôr do 12. decembra 2022 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nenhnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.  Celú výzvu spoločnosti ZSDis nájdete na linku priloženom nižšie. 

ikona pdf Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov (.pdf – 1580 kB)

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok