24. 11. 2022
Západoslovenská distribučná vyzýva majiteľov nehnuteľností na orez stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov nášho mesta. ZSDis žiada, aby tak vlastníci, nájomcovia a správcovia nehnuteľností urobili do 31. januára 2023

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, výkoná tieto úkony spoločnosť ZSDIS a vstúpi na dotknuté pozemky. Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť ZSDiS najneskôr do 12. decembra 2022 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nenhnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.  Celú výzvu spoločnosti ZSDis nájdete na linku priloženom nižšie. 

ikona pdf Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov (.pdf – 1580 kB)

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok