11. 10. 2017
Zápach v Malackách – výsledok kontroly je známy

Príčinu chemického zápachu, ktorý sa v júni šíril mestom smerom od priemyselného parku, riešila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), Inšpektorát životného prostredia Bratislava, na základe žiadosti mesta Malacky.

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (OIOO) vykonal kontrolu u prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom parku a u ktorých bol predpoklad – vzhľadom na charakter výroby a spracovávané suroviny, že by mohli mať v inkriminovanom období vplyv na zvýšené znečisťovanie ovzdušia.

Kontrola, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona o ovzduší v súvislosti s vydanými povoleniami na činnosť, prebehla v nasledovných spoločnostiach :
–    13.7. a 31.7. IKEA Industry Slovakia s.r.o. – Inter IKEA Group, OZ Malacky Boards
–    19.7.  Sherlock s.r.o . Malacky
–    20.7. IKEA Flatline Slovakia a RF s.r.o Malacky
–    31.7. Zink Power s.r.o a OBUK s.r.o. Malacky

V organizácii FirstFarms Agra M, s.r.o. sa zisťovalo, či boli hnojené priľahlé polia v okolí mesta. Konateľ spoločnosti potvrdil, že v júni k aplikácii hnojovice ani hnojív do pôdy neprišlo. Tá sa vykonáva výlučne strojnou technológiou, podpovrchovo do 5-15 cm hĺbky.

OIOO vo vyššie uvedených spoločnostiach nezistil porušenie zákona o ovzduší a ani skutočnosti, ktoré sú uvedené v podnete občanov na nadmerné znečisťovanie ovzdušia chemickým zápachom v mesiaci jún.

Všetky kontrolované spoločnosti ovplyvňujú vypúšťanými emisiami svoje najbližšie okolie (závodu) v zákonom stanovených limitoch v minimálnej miere. Avšak v prípade mimoriadne zhoršených nepriaznivých poveternostných podmienok, akými sú nízka hladina tlaku, inverzia a silný vietor, emisie a zápachové látky zo spoločnosti IKEA Industry Slovakia, OZ Malacky Boards zasahujú v citeľnej miere aj mimo areál závodu, do blízkej obytnej aglomerácie Sídlisko Juh, resp. nákupnej zóny.

Oznámenie o výsledku šetrenia podnetu č.139/2017

-red-

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok