2. 5. 2007
Zámok je dnes čistý

Na zabezpečenie čistoty v Zámockom parku počas prvomájových osláv sa tento rok využilo viac nádob na odpadky ako po iné roky. Podľa Ing. F. Klímu z oddelenia životného prostredia MsÚ sa dokonca vymenili všetky dolámané kovové koše, takže aj na voľné stĺpiky boli osadené nové nádoby na odpadky.

„Okrem toho sme v areáli parku rovnomerne rozmiestnili šesť 1 100-litrových kontajnerov, 25 stojanov s igelitovými vrecami a tri 11-kubíkové kontajnery. Do nich sa vysýpali plné vrecia s odpadom,“ upresnil údaje Ing. F. Klíma. Po celý deň mali službu dvaja pracovníci, ktorí kontrolovali odpadové nádoby a podľa potreby ich vynášali či vymieňali. 

Upratovalo sa priebežne a hlavná trasa od brány ku kaštieľu zostala večer čistá aj vďaka tomu, že mesto po prvý raz vyberalo od podnikateľov zálohu 1000 Sk, ktorú dostali pri odchode späť, ak okolie stánku odovzdali čisté. Inak to bolo na škvarovom ihrisku, ktoré zostalo zahádzané odpadkami. Nie však z nedostatku košov, ale pretože sme takí! Dôležité je, že nič nezostalo do druhého dňa a dnes je Zámok čistý.

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok