1. 10. 2008
Zámocká bude jednosmerná
Už zakrátko sa Zámocká ulica v Malackách zmení na jednosmerku. „Dôvodom je zlá dopravná situácia a problémy s parkovaním áut najmä v úseku pri pošte,“ povedal Ing. V. Konček z oddelenia dopravy a stavebného poriadku MsÚ. Zmeny v organizácii dopravy budú signalizované dopravným značením, ktoré určili kompetentní pracovníci z MsÚ a schválil ho dopravný inžinier.

Zámocká ulica bude jednosmerná od hotela Atrium po Partizánsku ulicu, z ktorej sa tak stane slepá ulica. Pri „slimáku“ sa však vytvorí priestor na otáčanie vozidiel. Táto výrazná zmena organizácie dopravy v centre mesta je naplánovaná na pondelok 6. októbra. Včasným informovaním chce mesto predísť prekvapeniu vodičov a vopred ich pripraviť na zmenu v ich doterajších trasách.    

T. Búbelová
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok