19. 11. 2014
Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha

Do 5. ročníka česko-slovenského projektu Moja obľúbená kniha sa v cirkevnej škole sv. F. Assiského zapojili skoro všetci žiaci 5. – 9. ročníka. S láskou a elánom vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy, výchovy umením i na triednických hodinách záložky, na ktorých ožívali literárne postavy či zaujímavé deje z ich obľúbených kníh. Ich kreativita sa prejavila i na hodinách literatúry – čítali z kníh zaujímavé úryvky, pantomímou  stvárnili svojho literárneho hrdinu, viedli diskusie o osudoch svojich hrdinov a porovnávali svoj život so životom literárnych postáv.                                                                      

Prostredníctvom e-mailu sa malacká škola skontaktovala s vybranou partnerskou školou, žiaci poslali vyrobené záložky, na ktorých nechýbali ani kontakty vo forme e-mailových adries či telefónnych čísel pre partnerov – rovesníkov. Pribalili i zopár slov a fotografií  žiakov z výroby záložiek, čítania úryvkov a ďalších činností. Aj žiaci našej cirkevnej školy dostali na oplátku krásne záložky od partnerskej školy a už teraz sa tešia na spoluprácu aj v budúcnosti. „Niektorí naši žiaci by radi navštívili partnerskú ZŠ z Veľkého Krtíša a spoznali svojich ‘záložkových‘ kamarátov,“ prezradila pedagogička M. Valkovičová z cirkevnej školy.                                                                                                                     

Vďaka projektu mali učitelia slovenského jazyka príležitosť motivovať žiakov k čítaniu a ilustrovaniu záložky prečítanej knihy. Čítanie sa stalo pre žiakov atraktívnejším, lebo mysleli aj na žiakov z partnerskej školy. „Časť záložiek venujeme našim budúcim prváčikom a radi ich privítame v našej čitateľskej rodine,“ uviedla M. Valkovičová.

Fotografie z priebehu projektu sú uverejnené  na webe školy . Celoslovenské vyhodnotenie projektu, do ktorého sa prihlásilo 239 českých a 583 slovenských škôl, bude zverejnené 30. 11. na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.

Text: M. Valkovičová (upr.), foto: P. Jánska, D. Bogdalíková

 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok