19. 4. 2018
Základná umelecká škola hľadá učiteľku hudobného odboru - hra na klavír
Základná umelecká škola v Malackách, Záhorácka 1918, 901 01 Malacky vyhlasuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
 
učiteľ/ka hudobného odboru – hra na klavír
na školský rok 2018/2019 
na čiastočný  pracovný úväzok
na dobu určitú s nástupom 1. 9. 2018.


Termín ukončenia vyhlásenia na obsadenie voľného pracovného miesta: 9. 5. 2018

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
     • kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X. v prílohe č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 
       437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
       kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
       a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – požadované
       vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
     • bezúhonnosť,
     • zdravotná spôsobilosť,
     • ovládanie štátneho jazyka,
     • prax v požadovanom odbore výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:  
    • žiadosť (uviesť aj telefonický kontakt),
    • profesijný životopis,
    • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
    • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača.

Požadované doklady je potrebné odoslať poštou na adresu:
BcA. Lívia Spustová, DiS. art. – riaditeľka školy
Základná umelecká škola v Malackách
Záhorácka 1918
901 01 Malacky


alebo elektronicky: pavlikova@zusmalacky.sk.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.
Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle 034 / 772 22 86.

ZUŠ Malacky

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok