23. 9. 2020
Základná umelecká škola hľadá riaditeľa
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy v Malackách.

Podrobné informácie RIADITEĽ ZUŠ MALACKY

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 19. 10. 2020 do 15.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZUŠ – NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky – najneskôr 19. 10. 2020. 
 
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok