23. 9. 2020
Základná umelecká škola hľadá riaditeľa
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy v Malackách.

Podrobné informácie RIADITEĽ ZUŠ MALACKY

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 19. 10. 2020 do 15.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZUŠ – NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky – najneskôr 19. 10. 2020. 
 
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok