28. 2. 2020
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Malacky: Pozvánka na členskú schôdzu
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Malacky pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 14. marca o 14.00 hodine v Základnej škole na Štúrovej ulici v Malackách.


Program:
  1. otvorenie
  2. kultúrny program
  3. voľba návrhovej a mandátovej komisie
  4. správa o činnosti ZO JDS Malacky v roku 2019
  5. správa o hospodárení ZO JDS Malacky v roku 2019
  6. správa revíznej komisie o vykonanej revízii hospodárenia v roku 2019
  7. návrh plánu práce ZO JDS Malacky na rok 2020
  8. návrh rozpočtu  ZO JDS Malacky na rok 2020
  9. diskusia
10. správa mandátovej komisie
11. schválenie uznesenia
12. blahoželanie jubilantom
13. občerstvenie
14. záver                                                         
Ďalšie
Práca
Oznamy
31. 3. 2023
Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice

Mesto Malacky hľadá záujemcu na zabezpečenie chodu Karanténnej stanice. Dohodnutá práca:…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
31. 3. 2023
Čistíme naše mesto

S príjemnejšími vonkajšími teplotami a jarným slniečkom sa začali brigády zamerané na čistenie…

Zobraziť celý článok