14. 4. 2020
Zajtra sa začnú zápisy prvákov do základných škôl

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 koná od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Do všetkých základných škôl v Malackách je možné deti zapísať do 30. apríla elektronickou formou. Každá škola bude mať na hlavnej stránke svojho webového sídla záložku Elektronická prihláška. Prihlášku je potrebné vyplniť. Po odoslaní škola prihlášku spracuje. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (porovnanie s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi zákonných zástupcov či doloženie iných dokladov) a podpísanie prihlášky sa uskutoční na základe ďalších usmernení.

Ak zákonní zástupcovia nemajú možnosť zápis zrealizovať elektronickou formou, dieťa zapíšu za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení osobne, ale bez prítomnosti dieťaťa. Takýto zápis sa uskutoční v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Dr. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka) v piatok 24. apríla 2020 v čase od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 25. apríla v čase od 9.00 do 12.00 h. V cirkevnej škole sa zápis pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, uskutoční osobne po telefonickom dohovore (kontakt 0908 115 450) v období do 30. apríla.

Zákonní zástupcovia zapíšu na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši šiesty rok veku a dieťa, ktoré malo odklad začiatku povinnej školskej dochádzky.

Školské obvody základných škôl sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl. Do cirkevnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho zaradenie do školského obvodu.

Kontakty – základné školy v Malackách:
ZŠ Dr. Jozefa Dérera, Gen. M. R. Štefánika 7
www.dererka.edupage.org
zsderera@dererka.sk
Tel: 034/772 22 81 (v pracovných dňoch 8.30 – 12.00 h)

ZŠ, Štúrova 142/A
www.zssturovamalacky.edupage.org
zssturma@zssturma.sk
Tel: 034/772 24 68, 0918 382 611

ZŠ Záhorácka 95
www.zs4malacky.edupage.org
zs4malacky@zs4malacky.sk
Tel: 034/772 38 62

ZŠ Mansveta Olšovského (organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského),
Kláštorné námestie 1
www.csmalacky.sk
csmalacky@csmalacky.sk
Tel: 034/772 38 03, 0908 115 450

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok