4. 10. 2012
Záhorie, Malacky – odkanalizovanie - upravený harmonogram

Zhotoviteľ kanalizácie upravil harmonogram prác podľa aktuálnej situácie. Harmonogram nájdete na webovej stránke hneď na titulnej strane v červenom banneri Odkanalizovanie.

Ako sme vás informovali už v minulosti, výstavba kanalizácie je najväčším projektom v meste a logicky teda prináša zmeny tak, aby bola výsledná práca čo najlepšia. Zhotoviteľ preto upravuje termíny, ale aj poradie ulíc. Napríklad na Sadovej ulici sa malo podľa pôvodných plánov začať stavať 1. októbra, podľa aktuálneho plánu to však bude v decembri. Na druhej strane napríklad Hviezdoslavova ulica bola v prvých plánoch až na rok 2013, dnes už je však hotová.

K úpravám termínov ešte môže dôjsť s nadchádzajúcou zimou. Týka sa to najmä opráv ciest. Po dokončení prác na jednotlivých uliciach zhotoviteľ jamy a rozkopané cesty zasýpa. Nový asfalt môže byť naliaty až po usadení materiálu po 2 – 3 mesiacoch. Ak však tento termín vychádza na zimné obdobie, bude asfaltovanie s najväčšou pravdepodobnosťou presunuté na jar. 

Zhotoviteľ aj mesto Malacky vás prosia o pochopenie a vopred vám ďakujú.

– mija-

———————————————————

Základné informácie

DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z eurofondov cez operačný program Životné prostredie je vo výške  13 928 550,76 €  a pokrýva 95 % nákladov. Zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.

KOĽKO: viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 kilometrov. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.

INFORMÁCIE: všetky potrebné informácie vám prinášame v Malackom hlase, v eM TV, na webovej stránke malacky.sk a tiež v mestskom rozhlase. Zhotoviteľ takisto doručuje písomnú informáciu o začatí prác na tej-ktorej ulici priamo do poštových schránok obyvateľov danej ulice.

 

 

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok