23. 3. 2011
Zadržali žobrajúcich Rumunov - aktualizované

Mestská polícia v priebehu dvoch dní zaznamenala niekoľko podnetov od občanov o výskyte žobrajúcich cudzích osôb v Malackách. Vďaka kamerovému systému začala ešte intenzívnejšie monitorovať centrum mesta, pričom sa podarilo vytipovať podozrivé osoby, ktoré dnes (23. 3.) hliadka MsP preverila a priamo na mieste odovzdala do rúk štátnej polície. Zistilo sa, že ide o skupinu občanov rumunskej  národnosti, celkovo bolo zistených 9 osôb, z ktorých 6 sa snažilo žobrať.

Žobrajúce osoby sa nachádzali väčšinou na Záhoráckej ulici, kľačiaci muž žobral oproti hotelu Tatra na pritiľahlej strane ulice a pri obchodnom dome AFK stáli traja asi 17-roční ľudia (dievča a dvaja chlapci), ktorí podľa správania vzbudzovali dojem, že sú hluchonemí. Na Kláštornom námestí hliadka preverila tri osoby, ktoré priznali, že patria k ostatným, ktorých zadržala štátna polícia, aby totožnosť týchto cudzincov preverila.

Podľa záznamu MsP o tejto udalosti hliadka Obvodného oddelenia policajného zboru v Malackách predviedla podozrivé osoby na Obvodné oddelenie PZ, aby vykonala potrebné opatrenia a lustrácie v policajnej databáze. Polícia preverila zadržané osoby aj v príslušných systémoch pátrania Interpol s negatívnym výsledkom. Keďže títo občania rumunskej národnosti sa dopúšťali na území nášho mesta priestupkov a svojím konaním pohoršovali jeho obyvateľov, ich delikty boli riešené blokovou pokutou. Potom boli zadržané osoby prepustené.

-tabu-      

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok