4. 4. 2024
Začnú sa roznášať rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom

            Poverení zamestnanci mesta začnú od pondelka 8. apríla roznášať do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). Daňovníci dostanú rozhodnutie do vlastných rúk.

            Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a všetky právnické osoby na území mesta už dostali rozhodnutia v elektronickej forme. Daň je možné zaplatiť naraz alebo v dvoch splátkach. Prvú splátku je potrebné uhradiť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku do 30. septembra 2024.

Miestne dane a poplatky sú dôležitým príjmom mestského rozpočtu. Financuje sa z nich množstvo úloh, ktoré je podľa zákona samospráva povinná vykonávať, napríklad udržiavanie čistoty verejných priestorov, údržba zelene, oprava chodníkov, údržba cintorínov a mestských budov či vývoz komunálneho odpadu. Prakticky to znamená, že peniaze obyvateľov zostávajú v našom meste.

Aby ste sa vyhli čakaniu v rade pri pokladni, prosíme vás – ak je to možné – aby ste uprednostnili bezhotovostnú platbu na účet mesta. Prosíme tiež, aby ste mali označené schránky a zvončeky.

MsÚ

Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok