3. 2. 2021
Začíname zbierať kuchynský odpad
Od pondelka 1. februára začala spoločnosť Tekos rozmiestňovať na určené miesta hnedé kontajnery, určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Kontajnery sú už teraz umiestnené na viacerých miestach, ako napríklad na ulici Ľuda Zúbka, Ceste mládeže, Pezinskej ulici, pri Maline, na križovatke Štúrovej a Boreckého, Štúrovej a Stupavskej či na križovatke Jánošíkovej a Príjazdnej ulice. Postupne v priebehu februára pribudne v meste takmer 40 kontajnerov. Sú určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. 
Kontajnery sa budú vyprázdňovať a umývať. Náklady na zber a zhodnotenie  kuchynského odpadu sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad. 
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria: 
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 
oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat. 

Rozmiestnenie kontajnerov na kuchynský odpad
zberný dvor Partizánska 
Bernolákova 16
Veľkomoravská 2 
Veľkomoravská 25
Jesenského –  Dubovského
Hviezdoslavova – Ferdiša Kostku 
Záhorácka 33
Záhorácka 47
Záhorácka 75
Záhorácka 87
Malé námestie 1
Malé námestie 26
Pribinova 2
Kukučínova – Mansueta Olšovského 
Záhorácka 42 (parkovisko) 
Ul. 1. mája 77
Martina Rázusa 25
Břeclavská (pri parku)
Ľudovíta Fullu 1-3  
D. Skuteckého (oproti č. 10)
Štúrova 145
Štúrova 155
Stupavská – Štúrova
Ľuda Zúbka 8 -10
vnútroblok Partizánska – Radlinského 
Pezinská 49A
Cesta mládeže 50
Pri Maline 51 
zberný dvor Hlboká
Hurbanova – Lesná
Duklianskych hrdinov – Rakárenská
Jánošíkova – Príjazdná
Štúrova – Boreckého 

-red-/foto: S. Osuský

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok