16. 12. 2020
Začíname triediť kuchynský odpad
Od 1. januára sú samosprávy povinné zabezpečiť zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ukladá to zákon o odpadoch. Reálnym výsledkom by malo byť na zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Svoju zákonnú povinnosť si splnia aj Malacky. Na území mesta budú rozostavené kontajnery hnedej farby, do ktorých sa bude zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 

Čo do  biologicky rozložiteľného  kuchynského  odpadu patrí? 
Šupy zo  zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny orechov, potraviny po záručnej dobe, použité papierové  vreckovky a servítky, novinový papier alebo lepenka znečistené potravinami, neskonzumované zostatky jedál a potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu pochádzajúce  z kuchýň z domácností. 

Čo do  biologicky rozložiteľného  kuchynského  odpadu nepatrí? 
Zelený odpad, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety. 

Ako bude prebiehať zber? 
Obyvatelia budú zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad do vlastných nádob. Jej obsah následne odložia do mestských kontajnerov hnedej farby  s objemom 600 l, ktoré budú pristavené na určených zberných hniezdach a stojiskách. Rozmiestnenie kontajnerov  oznámime prostredníctvom  mestských médií. Kontajnery bude každý týždeň vyvážať a pravidelne umývať spoločnosť Tekos. 

Koľko stojí triedenie kuchynského odpadu? 
Náklady na zber a zhodnotenie  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad. 

Pri separácii kuchynského odpadu  predpokladáme, že klesne objem zmesového komunálneho odpadu. Potom by bolo možné časť kontajnerov na tento odpad zo stojísk pri bytových domoch  odobrať,  čím vznikne úspora nákladov.  

J. Chválová

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok