30. 7. 2014
Začína sa rekonštrukcia miestnych komunikácií. Poslanci vyčlenili peniaze na ďalšie opravy!

Počas najbližších 12 týždňov bude doprava na uliciach Továrenská a Záhradná výrazne obmedzená. Mesto tu pristupuje k plánovanej rekonštrukcii. Na Továrenskej ulici bude vybudovaný nový  povrch vozovky a bude tu vytvorené odvodnenie do vsaku. Po celej Záhradnej ulici bude položený nový asfaltový koberec. Na Ulici Oslobodenia sa obyvatelia dočkajú rekonštrukcie ľavostranného chodníka (pravostranný je už hotový).

V rozpočte mesta na rok 2014 bolo na opravu miestnych komunikácií vyčlenených 415 000 €. Po zisťovaní technického stavu malackých komunikácií sa počítalo s opravou ulíc Továrenská, Záhradná a chodníka na Ulici Oslobodenia. Predbežný rozpočet pokrýval presne tieto prerábky.

Na júnovom zasadnutí však mestskí poslanci odsúhlasili ďalších 225 000 € na rekonštrukciu ďalších chodníkov. Za tieto peniaze by malo byť zrekonštruovaných viacero peších komunikácií. V tomto roku by teda mali dostať nový šat tieto chodníky: pravostranný chodník tiahnuci sa ulicou Duklianskych hrdinov od zdravotného strediska po nemocnicu, chodník na ulici Písníky, ďalej sa zrekonštruujú chodníky na uliciach Radlinského – v úseku od Ľ. Zúbka, po Nádražnú, Námestie SNP (popri ZŠ), tiež chodník na Kollárovej ulici.

Vynovený by mal byť aj chodník v prvom vnútrobloku na Ul. 1. mája smerom od štátneho gymnázia a tiež chodník na Brnianskej ulici vedúci popri Kauflandu. Na križovatke ulíc Tillnera a Štúrova by malo vzniknúť 50 nových parkovacích miest. „Po ukončení verejných súťaží na rekonštrukciu chodníkov a v prípadne zostatku finančných prostriedkov, po zrealizovaní verejného obstarávania, budú postupne rekonštruované ďalšie miestne komunikácie a chodníky.“ uviedla vedúca OÚRŽP v MsÚ A. Ševerová .

Text, foto: N. Slobodová

 

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok