19. 11. 2020
Zachraňujeme domčeky na Píle
Rozsiahly areál bývalej malackej píly postupne mení svoju tvár. Na časti pozemkov vzniklo mestské záchytné parkovisko, ktoré od septembra 2019 slúži verejnosti. V ďalšej časti by mala vyrásť mestská športová aréna. Pozemky v tejto lokalite okrem mesta vlastní aj súkromný majiteľ.  Ten prisľúbil, že do začiatku výstavby športovej arény vyčistí svoj areál od pozostatkov stavieb. Mnohí sa však pýtajú, čo sa stane s pôvodnými domčekmi, ktoré ešte stoja. Majú totiž historickú, estetickú aj technickú hodnotu.

Našťastie, zdá sa, že obavy nie sú namieste. „Mnohí ste sa báli, že po poslednom požiari to majú zrátané aj pôvodné domčeky z Pezinskej ulice. Nemajú . S majiteľom areálu sme sa dohodli, že zostanú. V týchto dňoch ich oba zabezpečuje. Budú dokonca zakomponované do architektonickej súťaže celej zóny. Budeme hovoriť aj o tom, že by ich mesto dočasne prevzalo do správy, aby sme ich uchránili pred vandalmi,“  vysvetlil primátor Juraj Říha. 
Pozemok je už vyčistený od zvyškov starej haly. Aj napriek nebezpečenstvu, ktoré predstavoval pohyb po polozborenej budove, sa tam stretávali bezdomovci či vandali, ale aj zvedavci, ktorých lákalo toto spustnuté miesto preskúmať.  Podľa našich informácií aktuálne prebiehajú rokovania, za akých podmienok by mesto mohlo prevziať starostlivosť o domčeky do vlastných rúk. „Kiežby mal rovnaký prístup k mestu aj vlastník liehovaru na Vinohrádku. A možno to chce iba čas a predsa len precitne,“ uzavrel primátor.
Zvažuje sa tiež, čo bude s budovou bývalého sila, ktoré je vidno aj z diaľky a jeho silueta pripomína dve postavy. O jeho budúcnosti sa ešte definitívne nerozhodlo, avšak ako sme sa dozvedeli, mesto nevylučuje, že by sa tiež využilo v rámci zóny. 

História píly 
Malackú pílu neďaleko Zámockého parku založili Pálffyovci v 19. storočí (predtým bola píla na Rakárni). Keď bola koncom 19. storočia vybudovaná pozdĺž píly železnica, Pálffyovci nechali vybudovať vlastnú lesnú železničku – štrečku, pomocou ktorej sa zvážalo drevo z Karpát priamo na pílu.
Správcom píly v pálffyovskom období bol František Hanuš, ktorého sem povolali z Moravy. Jeho syn Fridrich dlhé roky učil telocvik na tunajšom františkánskom gymnáziu.
Píla fungovala ďalej v priebehu 20. storočia aj po odchode Pálffyovcov. S jej prevádzkou sa skončilo na prelome 20. a 21. storočia. Čo nezničil zub času, zničili požiare. 

Nádej, že sa podarí zachrániť aspoň posledné historické budovy na píle, je teda veľmi reálna. Aký to kontrast s osudom iných pamiatok v Malackách – Malého kaštieľa, starej fary na Záhoráckej či hostinca Bersón. Tie sa, žiaľ, zachovali iba v spomienkach a na starých fotografiách. 

Text: Ľ. Pilzová s využitím informácií z www.malackepohlady.sk
foto: S. Osuský, archív Múzea Michala Tillnera

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok