15. 4. 2020
Začali sa zápisy prvákov
Oddnes až do 30. apríla sa konajú zápisy prvákov do základných škôl. Deti je možné zapísať elektronicky, prostredníctvom školských webstránok. Ak zákonní zástupcovia nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, môžu tak urobiť osobne. Zápis bude bez prítomnosti dieťaťa a podmienkou je dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Podrobné informácie o zápisoch:

https://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=10022

Dieťa sa zapíše do základnej školy podľa školských obvodov, určených vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl.  
Školské obvody sa vzťahujú na tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova a ZŠ Záhorácka. Do cirkevnej základnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho zaradenie do školského obvodu.

Adresy školských obvodov:

https://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=10023

Osobný zápis – ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka:
•    piatok 24. apríla 14.00 – 18.00 h
•    sobota 25. apríla 9.00 – 12.00 h

Osobný zápis – cirkevná škola:
•    po telefonickom dohovore, kontakt 0908 115 450


Kontakty – základné školy v Malackách:

ZŠ Dr. Jozefa Dérera, Gen. M. R. Štefánika 7
www.dererka.edupage.org
zsderera@dererka.sk
Tel: 034/772 22 81 (v pracovných dňoch 8.30 – 12.00 h)

ZŠ, Štúrova 142/A
www.zssturovamalacky.edupage.org
zssturma@zssturma.sk
Tel: 034/772 24 68
       0918 382 611

ZŠ Záhorácka 95
www.zs4malacky.edupage.org
zs4malacky@zs4malacky.sk
Tel: 034/772 38 62

ZŠ Mansveta Olšovského (organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského), Kláštorné námestie 1
www.csmalacky.sk
csmalacky@csmalacky.sk
Tel: 034/772 38 03
       0908 115 450

-red-Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok