30. 7. 2021
Začala sa architektonická súťaž na kultúrny dom v Malackách
Multifunkčná sála, výtvarný ateliér i knižnica – nielen toto, ale oveľa viac by mal prichýliť budúci kultúrny dom v Malackách. Mesto už oficiálne vyhlásilo architektonickú súťaž. Kultúrny dom bude stáť v centre Malaciek pri križovatke Zámockej a Radlinského –  na tomto mieste momentálne stojí bývalá budova mestského úradu, ktorá ešte predtým slúžila ako sídlo spoločnosti Nafta Gbely.

V súťažných podmienkach sa uvádza: „Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh Kultúrneho domu Malacky, ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie.“ 
Súťaž je dvojkolová.  V prvom kole budú uchádzači predstavovať urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru, vrátane revitalizácie Zámockej ulice okolo hotela Atrium, synagógy, budovy štátnej polície a obchodných domov Jednota a Lidl. V druhom kole sa budú predkladať podrobné architektonické riešenia. Súťažné návrhy budú zverejnené formou verejnej prezentácie.  
Návrh kultúrneho domu musí obsahovať spoločenskú multifunkčnú sálu s 350 miestami na sedenie (zasadnutie mestského zastupiteľstva, plesy, koncerty) a priestory pre Základnú umeleckú školu (javisko, ateliér) či Mestské kultúrne centrum (knižnica) a klubovne pre seniorské organizácie. Návrhy by mali zahrnovať aj vodozádržné opatrenia a odporúča sa podzemné parkovisko pre 70 áut. Nevyhnutnosťou sú samozrejme šatne, sklady, kancelárie, kuchyňa a toalety. „Mesto je pripravené kompletne vybúrať starú budovu úradu, ale architekti môžu porotu presvedčiť aj o jej rekonštrukcii. Myslím si, že to bude krásna súťaž na ešte krajšiu stavbu. Teším sa na výsledky,“ uviedol primátor Juraj Říha.
Novým prvkom v súťažnej dokumentácii je predstavenie členov poroty. Sú nimi architekti Slovenskej komory architektov Martin Jančok a Martin Kusý ml., architekt Českej komory architektov Marek Chalupa, architekt mesta Malacky Branislav Škopek a viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič, ktorý zároveň vedie Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky. 
Návrhy v rámci 1. kola sa môžu predkladať do 14. októbra. Spomedzi účastníkov porota vyberie tri najlepšie súťažné návrhy, ktoré postúpia do 2. kola. Víťazný návrh by mal byť predstavený verejnosti v januári budúceho roka.

Zadanie súťaže a súťažné podmienky:

 
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok