2. 9. 2021
Začal sa nový školský rok
Dnes sa znovu otvorili brány škôl. Do troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – ZŠ na Štúrovej, ZŠ na Záhoráckej a ZŠ Dr. J. Dérera – nastúpilo spolu 199 prváčikov. Spolu s prvákmi cirkevnej a špeciálnej školy ich je okolo 260. Novinkou tohto školského roka je, že k šiestim pracoviskám mestskej materskej školy pribudla v Malackách cirkevná materská škola s troma triedami. Na deti sa po prázdninách tešia aj Základná umelecká škola a Centrum voľného času.

Školský rok 2021/2022 sa oficiálne začal v stredu 1. septembra. Keďže tento dátum je zároveň štátnym sviatkom, deti išli prvýkrát do škôl dnes, vo štvrtok 2. septembra. Ako vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling, školy sa už nebudú zatvárať plošne. V prípade pozitivity sa zavrú iba individuálne triedy a postupovať sa bude podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. „Chceme, aby sa žiaci prioritne vzdelávali prezenčne,“ uviedol minister. Poukázal na to, že v COVID automate sú školy otvorené v každej farbe okresu. Na školách sa nebudú vyžadovať ani negatívne testy. Ako podotkol B. Gröhling, vzhľadom na rýchle šírenie delta variantu strácajú výpovednú hodnotu. Školy budú pokračovať v opatreniach z nedávnej minulosti, napríklad budú minimalizovať miešanie tried a zabezpečovať pravidelnú dezinfekciu.

ZŠ Dr. J. Dérera 
Dérerka otvorila tri triedy prvákov.  Po prázdninách má revitalizovaný školský areál, nový altánok a vynovený vstup do hlavnej budovy.  Najvýraznejšiu premenu zažila vilka, ktorá je kompletne zateplená a má novú fasádu. Podarilo sa to aj vďaka sponzorskému daru od spoločnosti Pozagas vo výške 33-tisíc €. Vo vilke sú učebne na techniku, na skupinové vyučovanie a po jednej triede prvákov a druhákov.  

ZŠ na Štúrovej
Najväčšou letnou investíciou na Štúrke je palubovka v telocvični. Prešla kompletnou renováciou (obrúsenie, kvalitný lak, nové čiary) tak, aby mohla naďalej slúžiť žiakom počas vyučovania aj pri mimoškolskej činnosti. Renováciu zaplatili financie zo Združenia rodičov. Tak ako na iných školách, aj na Štúrovej sa počas prázdnin maľovali triedy a  menili sa najstaršie kusy nábytku. Školu navštevujú dve triedy prvákov. 

ZŠ na Záhoráckej 
Škola na Záhoráckej zažila veľké zmeny vlani cez prázdniny keď sa kompletne zrekonštruovalo všetkých 15 blokov toaliet. Počas tohto leta sa v budove a areáli robili bežné prevádzkové činnosti: maľovanie tried, výmena starého nábytku, drobné opravy. Z 23 tried má 19 novú maľovku a nové osvetlenie. Žiaci budú na zážitkové učenie využívať altánok, ktorý vyrástol v areáli školy za telocvičňou ešte pred letom. Škola na Záhoráckej otvorila tri triedy prvákov. 

Materská škola 
Do materskej školy nastupuje 207 novoprijatých detí, pričom celková kapacita je 674 detí. Najväčšou novinkou je povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti vo veku 5 rokov. Škôlka sa na to pripravila tým, že každý predškolák bude mať kompletnú sadu pracovných zošitov a v každej triede je interaktívna tabuľa a notebook.  Rozbieha sa tiež projekt Tréning fonematického uvedomovania.  Čo to znamená? Fonematické uvedomovanie je schopnosť vnímať a vedome narábať s časťami slova, teda slabikami a hláskami (napr. určiť, na akú hlásku sa slovo začína a končí, alebo koľko hlások a slabík je v krátkom slove). 

Všetkým žiakom, študentom, pedagógom i rodičom želáme úspešný školský rok. Naším spoločným želaním je, aby avizovaná ďalšia epidemická vlna bola čo najslabšia. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský 
 
Pozagas - logo 
Ďalšie
Šport
Voľný čas
20. 2. 2024
Po úspešnom nultom ročníku prišiel úspešný prvý

Minuloročná premiéra amatérskeho volejbalového turnaja zmiešaných tímov bola úspešná, a tak po…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Sociálna oblasť
Oznamy
20. 2. 2024
Štatistický úrad vykonáva v Malackách zisťovanie o príjmoch a životných…

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o…

Zobraziť celý článok