23. 10. 2012
Zabudnuté príbehy... od františkánov k dnešku a zajtrajšku
Dňa 22. 10. sa na našej škole uskutočnila spomienková akcia, ktorá v sebe zastrešovala niekoľko aktuálnych aktivít a posolstiev.  Spojila v sebe Medzinárodný deň školských knižníc, Mesiac úcty k starším, rok 2012 ako Rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a v neposlednom rade i rok 85. výročia založenia nášho gymnázia.

Na pôde školy sme osobne privítali dve z bývalých študentiek, ktoré maturovali na našom gymnáziu v roku 1947 – pani Annu Laffersovú a pani Veroniku Gašparovú. Obe dámy sa zúčastnili besedy s názvom Zabudnuté príbehy …od františkánov k dnešku a zajtrajšku. Porozprávali študentom o svojom štúdiu, o ťažkých vojnových rokoch, ale veľa spomínali aj na veselé príhody zo študentského života. Spomínali predmety, ktoré a učili, čo ich bavilo, čo sa im nepáčilo, aké vtipy si robili zo svojich spolužiakov, ako išli študovať na vysoké školy… Nevyhli sa ani smutným témam, keď sa napr. stali svedkami ničenia fotografií a tabiel z predchádzajúceho obdobia. Pani Gašparová priniesla na ukážku aj dve čísla časopisu, ktorý vydávali študenti vo svojom Gavlovičovom vzdelávacom krúžku.
 
Vkladom do histórie gymnázia bol i list taktiež bývalého absolventa gymnázia, ktorý maturoval v roku 1942 – pána Dr. Anthonyho  Peltznera z Kanady. Tento prečítal jeden študent a pán Peltzner si v ňom spomína na štúdium na gymnáziu a hlavne na veselú historku,  príbeh  kytici, o divadelnom predstavení, ktoré pre verejnosť vždy nacvičila maturitná trieda.

S  príbehmi z obdobia  1936 – 1944 sa s nami, síce sprostredkovane cez rozhovor pre školský časopis, podelil pán JUDr. Ivan Budínský, ktorý v súčasnosti žije v Bratislave. Porozprával nám o internátnom živote chlapcov z gymnázia, o ich voľnom čase, o aktivitách po škole, o režime, ktorý bol veľmi prísny, o šibalstvách, ktoré robili svojim učiteľom, tiež spomínal Gavlovičov samovzdelávací spolok, ktorý rozvíjal v študentoch ich talenty.

Naši študenti „zabudnuté príbehy“  počúvali s veľkým zaujatím a zaujímalo ich naozaj všetko. Symbolický most ponad roky existencie školy budú budovať aj oni a raz, za veľa rokov, sa aj oni stanú nositeľmi „zabudnutých príbehov“ zo školy , ktorá v tomto roku slávi už 85.rokov svojej existencie. Vďaka spomínaniu oboch dám, sa k nám priblížila história a časy dávno minulé, ale spojili sa v jednom spoločnom čase – v prítomnosti, bez ktorej by zasa nebola budúcnosť. Ďakujeme.

Text: Jana Pagáčová; Foto: -gym-
Ďalšie
Šport
30. 5. 2023
Záhoráci majú za sebou najúspešnejšiu sezónu. Tréner Ćirić: S 10. miestom nie…

Záhoráci obsadili v konečnej tabuľke extraligy 10. miesto, čo je ich doteraz najlepšie umiestnenie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 5. 2023
Spomíname na profesora Antona Gútha

So zármutkom sme prijali správu, že 14. mája tohto roka nás opustil hrdý Záhorák, lekár Anton…

Zobraziť celý článok