25. 3. 2011
Za sčítacieho komisára sa môžete prihlásiť do 28. 3.
Mesto Malacky  v súlade so zákonom č. 263/2008 Z.Z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ktoré sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011, uskutočňuje výber sčítacích komisárov a ich náhradníkov

Podmienky na výber sčítacieho komisára

Sčítací komisár je:
• občan Slovenskej republiky
• starší ako 18 rokov
• bezúhonný a spôsobilý na právne úkony

Ďalšie predpoklady na výber sčítacieho komisára:
občan odborne vyspelý, s komunikačnými zručnosťami a fyzicky schopný na plnenie úloh súvisiacich so sčítaním, bývajúci v meste Malacky alebo blízkom okolí.

Prihlasovanie je možné najneskôr do 28. marca 2011:
• osobne na:  Mestskom úrade v Malackách, Radlinského 1, v klientskom centre (prízemie) –  
   Viera Lapinová, alebo
• telefonicky na č. t.: 034/ 796 61 46, resp.
• e-mail: viera.lapinova@malacky.sk
 
Pri kontaktovaní Vás žiadame uviesť Vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu príp. inú kontaktnú adresu, e-mail alebo telefóne číslo resp. mobilné číslo.   
 
Odporúčame do pozornosti !!!
Vestník vlády SR , čiastka 2 , v ktorom sú uvedené pokyny pre sčítacích komisárov

-red-
Ďalšie
Šport
Podujatia
24. 6. 2024
Pozývame na Street Floorball Cup

Do Malaciek mieri jedinečný florbalový zážitok. Vsobotu 29. júna ožije areál ZŠ Dr. J. Dérera…

Zobraziť celý článok
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok