27. 1. 2022
Za Ľudmilou Hájkovou
Hneď na začiatku roka, 3. januára 2022, nás zasiahla smutná správa. Vo veku 75 rokov nás navždy opustila naša bývalá kolegyňa a riaditeľka cirkevnej školy Mgr. Ľudmila Hájková. 
Najkrajšie, čo človek po sebe môže na svete zanechať, sú plody jeho práce. Svojím životom, svojou prácou zanecháva pre nás ostatných načaté stopy a šľapaje, po ktorých  treba kráčať ďalej. A tých stôp zostalo po pani Ľudke Hájkovej neúrekom – kamsi namierených, kamsi predierajúcich sa, poznačených jej ľudskosťou a dôverou v dobro človeka. 
Najviac stôp a krásnych spomienok po nej zostalo z najplodnejšieho obdobia jej života spojeného s pôsobením na cirkevnej Základnej škole Mansveta Olšovského v Malackách. V roku 1991 stála pri jej zrode a spolu s  ďalšími  kolegyňami  z vtedajšej  2. ZŠ v Malackách vytvorili prvý kolektív vynikajúcich pedagógov začínajúcej cirkevnej školy. Tu zanechala kus svojho srdca a obetavej poctivej práce, niekedy aj na úkor svojho osobného i rodinného života. 
Na čele cirkevnej školy stála 18 rokov – prvé tri roky ako zástupkyňa riaditeľa školy, potom 15 rokov ako riaditeľka.   Začiatky cirkevnej školy neboli ľahké. Stará kláštorná budova potrebovala rozsiahlu rekonštrukciu, nemalé finančné prostriedky, investorov… To všetko bolo na pleciach vedenia školy, na pleciach našej Ľudky, ako ju dôverne oslovovali jej kolegovia. Ale stará budova presiaknutá modlitbami františkánov,  vytrvalosť a odhodlanosť pani riaditeľky zanechať po sebe dielo prospešné pre ďalšie generácie mladých ľudí a viera jej  pomáhali zdolávať všetky prekážky. Niekedy Pán, ku ktorému sa s veľkou pokorou často utiekala vo svojich modlitbách, zariadil aj to, čo sa zdalo nemožné. Post riaditeľky školy vykonávala naozaj statočne a svedomito. Vždy čestná, priama, zásadová, rozvážna, trpezlivá, cieľavedomá, a predovšetkým hrdá. Hrdá na všetky úspechy školy, hrdá na svojich pedagógov, ústretová, chápavá a spravodlivá ku všetkým zamestnancom školy. Pod jej vedením škola každý rok zaznamenávala úspechy v rôznych oblastiach. Záležalo jej na spokojnosti učiteľov, rodičov i detí a na ich výchove v kresťanskom duchu.
Pani Ľudmila Hájková bola predovšetkým učiteľkou, učiteľkou s veľkým materinským srdcom. Zastávala názor, že učiteľ je zodpovedný za prítomnosť i budúcnosť mladého človeka a veľkou mierou formuje jeho osobnosť, preto musí byť pre neho vzorom a príkladom. Často opakovala  výrok sv. Jána Bosca „Výchova je vecou srdca“.  A jej srdce bolo naozaj dokorán otvorené pre všetky deti, ktoré učila nielen na cirkevnej škole, ale i na predchádzajúcich pôsobiskách.
I po odchode do zaslúženého dôchodku bola vždy plná elánu a zaujímala sa o život školy. Veľmi rada sa stretávala s bývalými kolegami na rôznych školských i mimoškolských akciách, tešila sa z úspechov školy, trápila sa z jej neúspechov. 
Za svoju obetavú pedagogickú činnosť získala v roku 2011 ocenenie Konferencie biskupov Slovenska za výnimočné zásluhy a dlhoročnú prácu za rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku. Nie nesmrteľný život, ale dielo, ktoré po nás ostáva, nás robí nesmrteľnými.
Milá pani riaditeľka, milá Ľudka, ďakujeme za všetku Tvoju svedomitú prácu, Tvoj úsmev, lásku a život, ktorý si obetovala v prospech cirkevnej malackej školy – diela, s ktorým bude večne spájané Tvoje meno, a tak navždy zostaneš v srdciach Malačanov a všetkých tých, ktorí Ťa poznali. 

Spoločenstvo cirkevnej školy

Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok