15. 3. 2023
Za Alžbetou Dubajovou

Nedávno nás vo veku 91 rokov opustila pani Alžbeta Dubajová. Nebola síce rodáčkou z nášho mesta, avšak žila tu podstatnú časť svojho života. Spomína na ňu veľa Malačanov. O spomienku sme požiadali jej bývalých spolupracovníkov.

Volali sme ju „matka predstavená“. Bola zakladateľkou a dlhoročnou vedúcou občianskeho združenia Zlatý vek. Bola všadeprítomná, verejne prospešná organizátorka spoločenských podujatí v oblasti kultúry a histórie. Aktívne tiež pôsobila ako mestská poslankyňa.

Nezabudneme na súťaž O najkrajší klobúk, na Jablkové hodovanie, fašiangy v maskách a pochovávanie basy, univerzitu tretieho veku s muzikou, babičkinu voňavú šálku čaju s odbornými prednáškami a veľa iných zaujímavých podujatí.

Učila deti i nás. Za všetko jej ďakujeme. S láskou a úctou na ňu spomíname.

Za výbor a všetkých členov OZ Zlatý vek Juraj Balogh, predseda

S Alžbetou Dubajovou, pre mňa i mnohých jednoducho Betkou, som sa spoznal ako začínajúci učiteľ, „ucho“ na Základnej škole na Námestí Červenej armády, dnešnom Kláštornom námestí, vtedajšej II. Základnej škole. Do Malaciek prišla z rodného Gemera vďaka malackej Nafte, kde pracoval jej budúci manžel.

Počas môjho pôsobenia na tejto škole pracovala ako skupinová vedúca pionierskej organizácie, učiteľka na II. stupni a zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň. Pomocnú ruku som u nej našiel ako začínajúci učiteľ, neskôr ako kolega či zástupca riaditeľa. Dokonca som jej chvíľu robil i šéfa. Mali ju radi žiaci i učitelia.  Ešte dnes si spomínam na zážitky, keď som bol s ňou ako s triednou učiteľkou na stanovačke v Perneku, na čo spomínajú aj jej bývalí žiaci.

Jej rukami prešli stovky žiakov, z ktorých sú dnes mnohí už starými rodičmi. Spomínajú si na jej hodiny biológie, občianskej náuky či pestovateľských prác. Práve vďaka nej boli vtedajšie školské pozemky pýchou školy. Svoju pozornosť však venovala celej budove školy. Deti i učiteľov viedla k starostlivosti o školské priestory vrátane kvetov či vtedy populárnych násteniek. Viedla prírodopisné krúžky, ktoré sa venovali práve kvetinovej výzdobe, napríklad ikebane. Angažovala sa v prvomájových sprievodoch, kde sa snažila o čo najlepšiu prezentáciu našej školy.  Venovala sa i úprave priestorov pred školou či v rámci rôznych brigád aj všeobecne úprave verejných priestranstiev vrátane Zámockého parku. 

Ako poslankyňa sa venovala najmä školstvu a mládeži. Do tejto práce či poslania viedla i mňa. V rámci Zboru pre občianske záležitosti ako sobášiaca oddala množstvo párov, ktorým vydržalo manželstvo až do dnešných dní. Nechýbala na mnohých posledných rozlúčkach s občanmi nášho mesta. Jednoducho bola to jedna z osobností, ktoré naše mesto malo.

Po odchode na dôchodok sa opäť angažovala, samozrejme medzi seniormi. Tí tiež s láskou spomínajú na všetko, čo pre nich urobila, na jej energiu a aktivitu, ktorú im venovala tak ako predtým svojim žiakom.

Venujme jej tichú spomienku za všetko dobro, ktoré v nás všetkých, žiakoch, kolegoch, zosobášených pároch a priateľoch zanechala.

Bývalý kolega, pedagóg Anton Pašteka

Foto: archív mestských médií

V roku 2019 sme v Malackom hlase zverejnili článok pani Dubajovej o pamätnom smreku pri cirkevnej škole. Mal názov V areáli cirkevnej školy rastie výnimočný strom. Pripomeňme si ho. Oproti pôvodnému článku sme si dovolili opraviť letopočet školského roka.

Záver školského roka 1973/74 bol pre vtedajších žiakov 9. A a 9. B triedy výnimočný. Mali 15 rokov, v júni si prevzali občianske preukazy a na podnet triednych učiteliek Dubajovej a Pullmanovej zasadili v areáli cirkevnej školy 10-ročný smrek. Daroval ho dedko deviataka Petra Kráľa z Rohožníka. Chlapci vykopali jamu, dievčatá ho polievali. Stal sa ozdobou i  pozdravom pre ďalšie generácie žiakov i pre vlastné deti a vnúčatá.  

Historický smrek sa nachádza za ozdobným betónovým plotom v smere od kláštora ku škole. Koncom mája 2019 sa títo žiaci po 45 rokoch stretli. Vždy, keď išli okolo, videli, ako ich strom rastie do výšky aj do krásy. V čase zasadenia mal približne 60 centimetrov, dnes už je vysoký ako strecha kláštora. Je krásnou ozdobou areálu i spomienkou na uplynulých 45 rokov života okolo nás.  

Pred prírodnými živlami ho chráni kláštor i okolité vysoké budovy. Dúfajme, že naďalej bude mohutnieť a rásť pre potešenie každého návštevníka školy i mesta a zároveň pripomínať pekný zámer z minulosti.

Dôvetok šéfredaktorky: od publikovania článku uplynuli 4 roky. Pani Dubajová medzitým svoj pôvodný ručne písaný text upravila a tešila sa, ako si ho spolu so svojimi bývalými žiakmi prečíta na 50. výročie zasadenia smreku, teda v roku 2024. Po tom, čo nás nedávno opustila, jeden z jej žiakov, Vladimír Ecker, rukopis odovzdal do redakcie Malackého hlasu. Pani Dubajová k listu dopísala aj pozdrav všetkým svojim bývalým žiakom: Mala som vás veľmi rada. Vaša stará učiteľka.

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok