21. 12. 2007
Z webstránky portál služieb

V týchto dňoch mesto Malacky vypísalo výzvu na redizajn internetovej stránky mesta. V podmienkach zverejnených aj na internetovej stránke www.malacky.sk je však okrem grafických požiadaviek a členenia menu podľa užívateľov (mesto, občan, návštevník, podnikateľ) dôraz kladený na interaktivitu, umožnenie obojsmernej komunikácie medzi klientmi a mestom a funkčnosť.

Mesto Malacky má ambíciu nielen poskytovať informácie, ale získavať od občanov spätnú väzbu a zapájať ich do vecí verejných, čomu má výrazne pomôcť nový portál služieb na internetovej stránke mesta. Oprávnené subjekty, ale aj fyzické osoby s potrebnými skúsenosťami a referenciami sa môžu prihlásiť do súťaže do 28. 2. 2008 (do 10.00 h) na základe podmienok uverejnených na www.malacky.sk.         


Podmienky výzvy a požiadavky

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok