16. 1. 2019
Z rokovania zastupiteľstva 18. decembra
Po ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa konalo 29. novembra, zasadali poslanci v starom roku ešte raz, 18. decembra. Prvé riadne rokovanie MsZ v tomto roku bude 31. januára.

Nový rokovací poriadok MsZ
V novom rokovacom poriadku sa spresňuje práca návrhovej komisie či interpelácie a podnety. Zavádza sa nový bod „rôzne“, v ktorom je možné prerokúvať témy všeobecnej rozpravy. Zároveň sa vypustila úprava ustanovujúceho rokovania a voľby hlavného kontrolóra mesta. Aktuálne znenie rokovacieho poriadku je zverejnené na www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Komisie 
Poslanci odhlasovali vznik šiestich stálych pracovných komisií pri MsZ. Zmena nastala pri pôvodnej komisii pre vzdelávanie, šport a mládež, ktorá sa rozčlenila na dve: komisiu pre vzdelávanie a komisiu pre šport a mládež. Zloženie komisií ešte nie je definitívne, o členstvo sa môžu uchádzať aj občania – neposlanci (o téme píšeme v inom článku na tejto strane). 
 
Zástupcovia zriaďovateľa v radách škôl 
Členmi rady škôl (RŠ) a školských zariadení sú vždy traja poslanci MsZ a jeden zástupca spomedzi občanov. V súvislosti so zmenami v zložení MsZ po nedávnych komunálnych voľbách nastali zmeny aj v radách škôl. 
RŠ pri ZŠ Štúrova: Ladislav Čas, Štefan Hronček, Jozef Mračna, Adriana Beláková
RŠ pri ZŠ Záhorácka: Pavel Spusta, Martin Macejka, Adam Janík, Anna Slezáková
RŠ pri ZŠ Dr. J. Dérera: Milan Ondrovič, Marián Haramia, Katarína Trenčanská, Gabriela Janíková
RŠ pri MŠ: Zuzana Baligová, Lucia Vidanová, Richard Hájek, Nataša Špelicová
RŠ pri CVČ: Pavol Tedla, Daniel Masarovič, Anton Pašteka, Milan Johanes
RŠ pri ZUŠ: Viera Mária Adamovičová, Marián Andil, Martin Mráz, Jaroslava Jánošová

Cyklotrasa Pezinská – priemyselný park
Poslanci súhlasili s tým, aby mesto predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na cyklotrasu Pezinská – priemyselný park. Návrh vedie od železničných koľají križujúcich Radlinského po križovatku pri pumpe Jurki na Pezinskej. Spája železničnú stanicu, centrum, plánovanú bytovú výstavbu na Pezinskej a priemyselnú zónu. Cyklotrasa bude mať minimum križovaní s cestou a v maximálne možnej miere bezpečne oddelí cyklistov od automobilovej dopravy.

Text: -lp-, foto: -otano-

Ďalšie
Šport
23. 4. 2024
Záhoráci vstúpili do bojov o 5. miesto prehrou

Hádzanári Stupavy a Malaciek Záhoráci sa po vypadnutí vo štvrťfinále play off predstavia v skupine…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 4. 2024
V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase

V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase Futbalisti FC Žolík Malacky prehrali v 23…

Zobraziť celý článok