12. 5. 2017
Z rokovania MsZ 11. mája 2017
Rokovanie Mestského zastupiteľstva vo štvrtok 11. mája malo na programe 4 body. Poslanci ich odhlasovali podľa predložených návrhov. Všetky prerokúvané body súviseli so školstvom (výberové konanie na pozíciu riaditeľa, eurofondové projekty na modernizáciu malackých základných škôl).

•    MsZ vyslovilo nesúhlas s navrhnutou kandidátkou Gabrielou Emrichovou do funkcie riaditeľky Základnej školy na Záhoráckej ulici. Návrh odôvodnil primátor mesta Juraj Říha, ktorý zároveň informoval poslancov o priebehu a výsledkoch dvoch výberových konaní na pozíciu riaditeľa spomínanej ZŠ.

•    MsZ schválilo návrh, aby sa mesto uchádzalo o financie z eurofondov na projekt Modernejšie v Dérerke. Jeho cieľom je vybudovanie a modernizácia dvoch IKT učební a modernizácia fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole Dr. J. Dérera. Náklady na projekt sú 46 520 €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 2 326 €.

•    MsZ schválilo návrh, aby sa mesto uchádzalo o financie z eurofondov na projekt Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba. Jeho cieľom je modernizácia dvoch IKT učební v Základnej škole na Štúrovej ulici. Náklady na projekt sú 31 599,99 €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 1 578 €.

•    MsZ schválilo návrh, aby sa mesto uchádzalo o financie z eurofondov na projekt Nové učebne – ZŠ Záhorácka. Jeho cieľom je modernizácia troch IKT učební, fyzikálnej, biologicko-chemickej, polytechnickej a dvoch jazykových učební v Základnej škole na Záhoráckej ulici. Náklady na projekt sú 199 674,95 €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 9 983,75 €.

Text a foto: -lp-
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok