1. 2. 2019
Z rokovania mestského zastupiteľstva
Vo štvrtok 31. januára sa poslanci stretli na 1. riadnom tohtoročnom zasadnutí.

Mestské zastupiteľstvo v Malackách:
a/ zobralo na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ,
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018,
Správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. v oblasti 
sprístupňovania informácií na žiadosť,
Správu z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2018, 
Informáciu o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho   
odpadu v meste Malacky,
Informáciu o zmene organizačného poriadku mestského úradu – doplnené do rokovania.
b/ schválilo
Návrh Zásad odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom do komisií, 
Návrh na zrušenie spoločného obecného úradu, 
predloženie žiadosti o NFP k projektu Malacky – MŠ Záhorácka,
zvýšenie platu primátora mesta Malacky – doplnené do rokovania. 
c/ zvolilo
členov komisií mestského zastupiteľstva.
d/ vypustilo z rokovania
Návrh na schválenie predložených žiadostí o NFP k projektu Malacky – Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov.

-is- 
Ďalšie
Šport
23. 4. 2024
Záhoráci vstúpili do bojov o 5. miesto prehrou

Hádzanári Stupavy a Malaciek Záhoráci sa po vypadnutí vo štvrťfinále play off predstavia v skupine…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 4. 2024
V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase

V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase Futbalisti FC Žolík Malacky prehrali v 23…

Zobraziť celý článok