17. 4. 2012
Z programu rokovania MsZ vo štvrtok 19. apríla

Vo štvrtok 19. 4. sa v zasadacej miestnosti MsÚ v Malackách uskutoční 17. zasadnutie mestského zastupiteľstva v 6. volebnom období. Začiatok je naplánovaný na 15.00 h. Podľa zverejneného programu poslanci si vypočujú informáciu o abdikácii riaditeľky MsCSS, správu o vykonanej následnej finančnej kontrole v ZUŠ, ktorá je rozpočtovou organizáciou mesta, a prerokujú návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky.

Okrem iného sa mestské zastupiteľstvo bude zaoberať návrhom novely Zásad o tvorbe VZN, viacerými prevodmi či zámenou nehnuteľností, zaujme stanovisko k návrhu na zverenie majetku do správy MCK a k návrhu na schválenie poskytnutia dotácie na rok 2012 pre športové kluby. Ďalším bodom programu je návrh na schválenie stanov príspevkových organizácií mesta Malacky (AD-HOC, Mestské centrum kultúry a Mestské centrum sociálnych služieb).

Mestskí poslanci prerokujú aj návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Dr. Dérera. Z hľadiska skvalitňovania životného prostredia v obytných zónach je zaujímavý návrh na schválenie projektu s názvom Revitalizácia verejného priestranstva na Ul. Břeclavská a na Ul. 1. mája. Odznejú aktuálne informácie o stave odkanalizovania a o projekte ROSEMAN. Na programe je aj návrh na zriadenie komisie na riešenie sťažnosti na poslanca.

-tabu-

 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok