17. 4. 2012
Z programu rokovania MsZ vo štvrtok 19. apríla

Vo štvrtok 19. 4. sa v zasadacej miestnosti MsÚ v Malackách uskutoční 17. zasadnutie mestského zastupiteľstva v 6. volebnom období. Začiatok je naplánovaný na 15.00 h. Podľa zverejneného programu poslanci si vypočujú informáciu o abdikácii riaditeľky MsCSS, správu o vykonanej následnej finančnej kontrole v ZUŠ, ktorá je rozpočtovou organizáciou mesta, a prerokujú návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky.

Okrem iného sa mestské zastupiteľstvo bude zaoberať návrhom novely Zásad o tvorbe VZN, viacerými prevodmi či zámenou nehnuteľností, zaujme stanovisko k návrhu na zverenie majetku do správy MCK a k návrhu na schválenie poskytnutia dotácie na rok 2012 pre športové kluby. Ďalším bodom programu je návrh na schválenie stanov príspevkových organizácií mesta Malacky (AD-HOC, Mestské centrum kultúry a Mestské centrum sociálnych služieb).

Mestskí poslanci prerokujú aj návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Dr. Dérera. Z hľadiska skvalitňovania životného prostredia v obytných zónach je zaujímavý návrh na schválenie projektu s názvom Revitalizácia verejného priestranstva na Ul. Břeclavská a na Ul. 1. mája. Odznejú aktuálne informácie o stave odkanalizovania a o projekte ROSEMAN. Na programe je aj návrh na zriadenie komisie na riešenie sťažnosti na poslanca.

-tabu-

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok