17. 4. 2023
Z marcového zastupiteľstva

Poslanci mestského zastupiteľstva na marcovom rokovaní okrem iného schválili správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022, návrhy prevodov, návrh prvej tohtoročnej zmeny rozpočtu mesta a zobrali na vedomie informáciu o zmene organizačnej štruktúry MsÚ v súvislosti so zriadením Komunitného centra. O členoch komisií mestského zastupiteľstva sa ešte bude rokovať.

Dobrovoľná zbierka na pomoc odídencom z Ukrajiny bola predĺžená do 31. decembra 2023. Vznikla vlani v máji za účelom pomoci obyvateľom Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnou a  sú na Slovensku odkázaní na humanitárnu pomoc. Z vyzbieraných financií sa nakupovali základné potraviny a hygienické potreby. Na tolerovaný pobyt je v Malackách aktuálne nahlásených 190 ľudí z Ukrajiny.

Nebytové priestory na kúpalisku

Poslanci MsZ súhlasili, aby nebytové priestory na kúpalisku získali do dlhodobého prenájmu dva subjekty – Alpha Boxing Club Malacky a Juraj Juhás – JJ Spinning. Oba mali doteraz nájomné zmluvy na dobu určitú. Ako informoval riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák, ide o bezproblémových nájomcov, ktorí si riadne a načas plnia svoje záväzky a ktorí rozšírili možnosti celoročného športového využitia nebytových priestorov.

Investičný úver

Prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová informovala poslancov mestského zastupiteľstva, že mesto je v dobrej finančnej kondícii. Celková suma dlhu k 28. februáru 2023 predstavovala 5 092 094,94 €, čo je 23,40 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Po zarátaní predpokladanej sumy úveru 3 milióny € bude výška dlhu dosahovať sumu 8 092 094,94 €, teda 37,18 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. Podľa zákona môže byť dlh mesta maximálne 60 %. Tieto informácie potvrdila aj hlavná kontrolórka mesta Petra Kožuchová vo svojom stanovisku. 

Keďže mesto spĺňa podmienky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, poslanci súhlasili s tým, aby si mesto zobralo dlhodobý investičný úver 3 milióny € so splatnosťou  15 rokov.  Úver bude použitý na opravy chodníkov a ciest.

Rekonštrukcia v Maline

Mesto bude žiadať Fond na podporu športu o finančný príspevok na rekonštrukciu palubovky a zázemia v športovej hale Malina. Projekt zahŕňa kompletnú výmenu palubovky, rekonštrukciu šatní a spŕch vrátane prístupových chodieb, rozvodov, inžinierskych sietí a osvetlenia, výmenu mobiliára v šatniach a kúpu čistiaceho stroja na palubovku. Rozsah prác je rozpočtovaný na sumu 546-tisíc €, pričom 70 % nákladov je možné uhradiť z dotácie a zvyšných 30 % (163 800 €) bude hradiť mesto.

„Máme pripravený aj projekt rekonštrukcie fasády športovej haly. O financie by sme sa chceli uchádzať z Plánu obnovy,“ informoval primátor Juraj Říha. Zároveň zdôraznil. „Aj po otvorení novej športovej arény stále počítame aj s Malinou.“

Text: Ľ. Pilzová, foto: J. Hargaš

Ďalšie
Šport
18. 4. 2024
Stolnotenisová mládež boduje

Stolnotenisová mládež sa za ostatné týždne zúčastnila dvoch turnajov. Spomedzi reprezentantiek a…

Zobraziť celý článok
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok