26. 9. 2012
Z Malaciek odviezli 280 kg nebezpečných autobatérií
V pondelok 24. 9. certifikovaná spoločnosť MACH TRADE odviezla z dvoch odpadových dvorov v Malackách 280 kg starých nefunkčných autobatérií, ktoré prostredníctvom špeciálnej linky rozoberie na jednotlivé materiálové zložky a ďalej s nimi naloží zákonným spôsobom. Tieto akumulátory mesto Malacky odoberá od obyvateľov aj firiem ako nebezpečný odpad, s ktorým treba nakladať veľmi opatrne a podľa špeciálnych pravidiel najmä pre obsah olova a nebezpečných kyselín.

„Vieme o prípadoch, keď pracovníci rôznych firiem chodia po domoch a vykupujú staré autobatérie. Preto obyvateľov mesta upozorňujeme, že takéto konanie je v rozpore so zákonom a je vhodné upozorniť naň referát odpadov (tel. č. 034/79 66 172),“ hovorí B. Orgoňová, odborníčka na odpadové hospodárstvo z MsÚ v Malackách. Ďalej vysvetlila, že podľa zákona o odpadoch každá firma, ktorá v meste vykonáva zber komunálneho odpadu (teda aj autobatérií či starého papiera), porušuje zákon, ak na túto činnosť nemá s mestom uzatvorenú zmluvu. Zabraňuje totiž mestu viesť zodpovedajúcu štatistiku o produkcii odpadu a v konečnom dôsledku mesto oberá o financie. „Za tonu papiera mesto dostane od odberateľa, ktorým je A.S.A. Zohor 35 €. Okrem toho za každú tonu vyseparovaného odpadu mesto dostáva príspevok z recyklačného fondu, ktorý za rok 2011 predstavoval 16 594 €.

Podľa štatistík mesta Malacky počet autobatérií odovzdaných na odpadové dvory v Malackách v rokoch 2008 – 2011 postupne klesal, čo dokazuje, že sa s nimi nakladá aj nezákonným spôsobom. V roku 2008 mesto odobralo od ľudí 1 tonu tohto druhu nebezpečného odpadu, v roku 2009 už len 0,56 tony, v roku 2010 0,52 tony a v roku 2011 len 0,10 tony. V tomto roku išlo už o druhý odvoz autobatérií. V januári spoločnosť MACH TRADE zo Serede odviezla z Malaciek a zlikvidovala 150 kg autobatérií.

„Pri laickom rozoberaní autobatérií často s cieľom speňaženia niektorých ich súčastí hrozí zahadzovanie zvyšných častí na čierne skládky do prírody. Takéto počínanie vážne znečisťuje prírodu a podzemné vody najmä vinou vytekania nebezpečných kyselín do pôdy,“ tvrdí B. Orgoňová. 

Text, foto: T. Búbelová
     
Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok