26. 9. 2012
Z Malaciek odviezli 280 kg nebezpečných autobatérií
V pondelok 24. 9. certifikovaná spoločnosť MACH TRADE odviezla z dvoch odpadových dvorov v Malackách 280 kg starých nefunkčných autobatérií, ktoré prostredníctvom špeciálnej linky rozoberie na jednotlivé materiálové zložky a ďalej s nimi naloží zákonným spôsobom. Tieto akumulátory mesto Malacky odoberá od obyvateľov aj firiem ako nebezpečný odpad, s ktorým treba nakladať veľmi opatrne a podľa špeciálnych pravidiel najmä pre obsah olova a nebezpečných kyselín.

„Vieme o prípadoch, keď pracovníci rôznych firiem chodia po domoch a vykupujú staré autobatérie. Preto obyvateľov mesta upozorňujeme, že takéto konanie je v rozpore so zákonom a je vhodné upozorniť naň referát odpadov (tel. č. 034/79 66 172),“ hovorí B. Orgoňová, odborníčka na odpadové hospodárstvo z MsÚ v Malackách. Ďalej vysvetlila, že podľa zákona o odpadoch každá firma, ktorá v meste vykonáva zber komunálneho odpadu (teda aj autobatérií či starého papiera), porušuje zákon, ak na túto činnosť nemá s mestom uzatvorenú zmluvu. Zabraňuje totiž mestu viesť zodpovedajúcu štatistiku o produkcii odpadu a v konečnom dôsledku mesto oberá o financie. „Za tonu papiera mesto dostane od odberateľa, ktorým je A.S.A. Zohor 35 €. Okrem toho za každú tonu vyseparovaného odpadu mesto dostáva príspevok z recyklačného fondu, ktorý za rok 2011 predstavoval 16 594 €.

Podľa štatistík mesta Malacky počet autobatérií odovzdaných na odpadové dvory v Malackách v rokoch 2008 – 2011 postupne klesal, čo dokazuje, že sa s nimi nakladá aj nezákonným spôsobom. V roku 2008 mesto odobralo od ľudí 1 tonu tohto druhu nebezpečného odpadu, v roku 2009 už len 0,56 tony, v roku 2010 0,52 tony a v roku 2011 len 0,10 tony. V tomto roku išlo už o druhý odvoz autobatérií. V januári spoločnosť MACH TRADE zo Serede odviezla z Malaciek a zlikvidovala 150 kg autobatérií.

„Pri laickom rozoberaní autobatérií často s cieľom speňaženia niektorých ich súčastí hrozí zahadzovanie zvyšných častí na čierne skládky do prírody. Takéto počínanie vážne znečisťuje prírodu a podzemné vody najmä vinou vytekania nebezpečných kyselín do pôdy,“ tvrdí B. Orgoňová. 

Text, foto: T. Búbelová
     
Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok