5. 6. 2024
Z májového zastupiteľstva

Na rokovaní mestského zastupiteľstva 23. mája sa hovorilo predovšetkým o ekonomických témach. Poslanci okrem iného schválili záverečný účet mesta za rok 2023 a s tým súvisiace správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva bude vo štvrtok 20. júna.

            Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2023 sa skončilo schodkom vo výške 264 125,39 €, ktorý sa vysporiadal z rezervného fondu. Poslanci zároveň schválili použitie zostatku finančných operácií 923 244,59 na tvorbu rezervného fondu.

Parkovacia politika

       Poslanec Marián Andil sa pýtal, v akom stave je príprava parkovacej politiky. Ako informoval primátor Juraj Říha, mesto v krátkom čase predloží poslancom návrh. „Sme pripravení dať do zmeny rozpočtu na júnové zastupiteľstvo prvú položku týkajúcu sa parkovacej politiky, ktorou je projektová dokumentácia na prípravu jednotlivých zón v meste. Ak by sa dospelo k dohode, na MsZ môže byť predložené všeobecne záväzné nariadenie s odkladom účinnosti, aby sa s pravidlami mohla oboznámiť verejnosť a aby bol čas na prípravu,“ doplnil primátor.

Nová lávka nad Malinou

       Poslanec Štefan Hronček požiadal o informáciu, v akom stave je výstavba novej lávky nad Malinou. „Ešte nedávno sme stáli pred otázkou, či s realizátorom ukončíme spoluprácu. Rizikom ale bola otvorená stavba a nevyhnutná úprava rozpočtu.  Vzhľadom k tomu sme sa rozhodli pokračovať s pôvodným realizátorom,“ informoval primátor. Doplnil ho viceprimátor Milan Ondrovič: „Aktuálne by mali byť montované hlavné oceľové nosníky, na ktoré budú položené jednotlivé polia lávky.“

Oprava vzácneho náhrobku

            Poslanec Martin Macejka sa vrátil k téme opravy hrobu rodiny Křemenákovcov, zaradeného do zoznamu pamätihodností. Ide o hrob zo začiatku 20. storočia  na starom cintoríne v Malackách. Jeho súčasťou je plastika Krista, stojaceho na zemeguli. Múrik pod ním je porušený, pričom hrozí zrútenie sochy a poškodenie hodnotových častí hrobu. Vedenie mesta rozhodlo, že na opravu hrobu si dá vypracovať cenovú ponuku a opravu zaplatí z vlastných prostriedkov.

Vjazd ku garážam na Veľkomoravskej

            Poslanec Adam Janík upozornil, že po vybudovaní cyklotrasy na Veľkomoravskej sa mierne zúžil vjazd v smere od hlavnej cesty (od ZŠ Dr. J. Dérera) doľava ku garážam.

Podľa viceprimátora mesto čaká na cenovú ponuku prác, aby sa spomínaný vjazd stavebne upravil. „Po výstavbe cyklotrás máme aktuálne asi osem miest, kde je potrebná mierna úprava,“ doplnil M. Ondrovič.

Text a foto: Ľ. Pilzová

Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok