8. 7. 2019
Z júnového zastupiteľstva
Program júnového rokovania mestského zastupiteľstva bol mimoriadne bohatý. Medzi piatimi desiatkami bodov boli okrem iného návrhy všeobecne záväzných nariadení, správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, návrhy prevodov či záverečný účet mesta. 

Prevod akcií mesta v Nemocničnej 
 
Najdlhšia diskusia v zastupiteľstve bola k návrhu odplatného prevodu akcií Malaciek v akciovej spoločnosti Nemocničná. Mesto má od roku 2013 podiel iba 1,3 % (v roku 2003 bol 5 % a odvtedy sa postupne znižoval).  Návrh na predaj akcií navrhol primátor s odôvodnením, že mesto vzhľadom na svoj minimálny podiel už dávnejšie nemá priamy a relevantný dosah na riadenie či ovplyvnenie hospodárenia spoločnosti Nemocničná. Po takmer hodinovej diskusii poslanci návrh schválili a súhlasili aj s dohodnutou kúpnou cenou 50 tisíc €. Tieto peniaze budú použité na rozvojové aktivity mesta. 

Záverečný účet mesta 2018
 
Mesto vlani hospodárilo s prebytkom 737 432,57 €. Po odrátaní nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a účelovo určených darov zostala suma 390 753,31 €, ktorá sa previedla na tvorbu rezervného fondu

Zástupcovia mesta v školských radách 
 
Členmi Rady školského zariadenia pri Centre voľného času Malacky sú Pavol Tedla, Daniel Masarovič, Anton Pašteka (všetci za poslancov) a Milan Johanes (za občanov). Do Mestskej školskej rady v Malackách zastupiteľstvo nominovalo poslankyne Vieru Máriu Adamovičovú  a Katarínu Trenčanskú

Zvukový záznam, videozáznam, uznesenia a ďalšie informácie k rokovaniu MsZ sú dostupné na stránke www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok