21. 6. 2018
Z júnového rokovania MsZ
Mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní okrem iného schválilo návrhy štyroch všeobecne záväzných nariadení (podrobnejšie informácie prinesieme v nasledujúcom vydaní MH), správu z kontroly poskytnutých dotácií, zmenu rozpočtu mesta či aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta. Poslanci vzali na vedomie ústnu informáciu primátora o súťaži na revitalizáciu Mierového a Kláštorného námestia a o rekonštrukcii diaľničného privádzača.

V rámci zmien rozpočtu zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu vo výške 550 tisíc € na rekonštrukciu miestnych komunikácií (250 tisíc €) a odkúpenie pozemku na Píle pre výstavbu záchytného parkoviska (300 tisíc €). Okrem toho poslanci odsúhlasili navýšenie rozpočtu o granty a dary v celkovej výške takmer 90 tisíc €, účelovo viazané na rekonštrukciu športového areálu v Zámockom parku. Ďalšou zmenou je transfer z ministerstva pôdohospodárstva 72 390 € na výkup pozemku pre záchytné parkovisko na Píle.

Materiály z rokovania, uznesenia, prehľad jednotlivých hlasovaní, videozáznam aj audiozáznam z rokovania sú zverejnené na webovej stránke mesta www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.

-lp-/-otano-

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok