5. 8. 2009
Workshop priblíži projekt PALTOUR

11. augusta sa v priestoroch inkubátora uskutoční prvý workshop v rámci projektu PALTOUR zameraný na rozvoj cestovného ruchu na Dolnom Záhorí. Cieľom projektu je vytvorenie slovenských štruktúr regionálneho destinačného manažmentu, ktorý sa zaoberá práve podporou cestovného ruchu.

Bratislavský samosprávny kraj ako strategický partner projektu chce napomôcť turizmus na Dolnom Záhorí aj tým, že sa bude podieľať na medializácii, propagácii a sieťovaní a tiež pri zapájaní obcí a miest. Ďalším z cieľov, ktoré si manažéri projektu stanovili, je čiastočná rekonštrukcia pálfiovských kaštieľov.

Kým v Marcheggu pôjde o obnovu pálfiovského archívu, v Malackách by sa malo rekonštruovať 6 miestností. Pôjde o dve miestnosti pre galériu, jednu izbu pre turisticko-informačnú kanceláriu so zasadačkou, sympózium a dobovo zariadenú izbu Pálfiovcov, slúžiacu ako múzeum. V týchto priestoroch obnovenej časti kaštieľa bude postupne za pomoci partnerov Devínska Nová Ves, BSK, Marchegg a Schloss Hof vznikať regionálne centrum destinačného manažmentu.

Okrem toho by sa podľa projektu mal vytvoriť kultúrno-historický chodník a osadiť informačné kamene k najvýznamnejším pamiatkam v meste v 3 jazykoch. Vznikne webstránka pre turistov mapujúca možnosti pre voľnočasové aktivity na Záhorí, ale aj v blízkom Rakúsku. Ambíciou mesta je za pomoci partnerov prepojiť webstránku na podobné portály v Rakúsku. Workshopy budú slúžiť na pritiahnutie miest a obcí do projektu. V rekonštruovaných častiach kaštieľa sa budú konať putovné výstavy v trvaní 3 mesiacov.

Na workshope okrem primátora Jozefa Ondrejku a jeho zástupcu Jozefa Bullu vystúpia so svojimi príspevkami Lenka Zlochová z Turisticko-informačnej kancelárie Devínska Nová Ves či Igor Kuhn, autor pripravovaného zákona o cestovnom ruchu. Témami prvého zo štyroch plánovaných workshopov bude problematika cestovného ruchu a samosprávy a možnosti nášho regiónu v oblasti cezhraničnej spolupráce.

Simona Šípová

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok