28. 3. 2012
Vzdávame hold učiteľom
Učitelia a všetci pedagogickí pracovníci majú dnes (28. 3.) svoj sviatok.
Pýtate sa prečo práve 28. marca? Deň učiteľov bol vyhlásený na počesť jedného z najväčších pedagógov v dejinách. V roku 1592 sa v tento deň narodil Jan Amos Komenský. Tohto českého pedagóga, filozofa, jazykovedca, humanistu, spisovateľa, ale aj cirkevného hodnostára mnohí z nás poznajú pod pojmom učiteľ národov.
Bojoval za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy či sociálneho postavenia. Ale zasadzoval sa aj za psychologický prístup k žiakom, všeobecnú školskú dochádzku a  vyučovanie v materinskom jazyku. Komenský ako prvý určil školský rok a vyučovacie hodiny. Aj vy ste neraz iste použili výrok „opakovanie je matkou múdrosti,“ jeho autorom je práve Jan Amos Komenský.
V dnešných časoch je bohužiaľ učiteľské povolanie morálne i finančne nedocenené. Najsmutnejšie však je, že žiaci strácajú rešpekt a úcta voči učiteľom im je čoraz viac cudzia. Pritom náročnosť tohto povolania je neodškriepiteľná. Hovorí sa, že vzťah, ktorý k nám učitelia mali, si uvedomíme, až keď dospejeme. Spomenieme si na tých, ktorí nás učili písať a počítať a sme im vďační.
Pre malackých pedagógov pripravil primátor mesta J. Ondrejka tradičné podujatie. Každý rok si môžu učitelia pozrieť iné predstavenie a čaká ich i malé prekvapenie. Tentoraz sa o 17.00 h v Kultúrním domečku v hudobno-poetickom večere predstavia Adriena Bartošová & Friends spoločne so Štefanom Bučkom, ktorý bude recitovať. Pozvaných bolo všetkých 270 učiteľov a 130 pedagógov dôchodcov z Malaciek. Na základe ich záujmu im bola poskytnutá vstupenka.
Celá redakcia mestských médií želá všetkým pedagógom pevné zdravie a množstvo trpezlivosti!

Text: N. Slobodová; foto: archív redakcie
Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok