13. 7. 2012
Vzácne sovy na Záhorí

V uplynulých dňoch sa objavila správa o hniezdení vzácnych sov na Záhorí. Ornitológovia objavili hniezdiace myšiarky močiarne a výriky lesné pri Skalici a pri Moravskom sv. Jáne.
Michala Nogu z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku sme sa opýtali či je výskyt týchto druhov na Záhorí ojedinelý. „Výrik lesný už na Záhorí bol, no doposiaľ tu nehniezdil. Cez Záhorie ale pravdepodobne tento druh migruje na jar a na jeseň. V roku 1993 bol zistený jeden volajúci samec pri Vysokej pri Morave. Bol však zistený len dvakrát a potom sa vytratil, hniezdenie dokázané nebolo,“ povedal Noga. Tento rok ornitológovia zaznamenali na Záhorí dva volajúce samce, uprostred hniezdneho obdobia. Najbližšie hniezdisko tohto druhu je v Bielych Karpatoch.
Prečo je však vzácnych sov na Záhorí tak málo?
„Výrik lesný potrebuje staré sady, pasienky a lúky. Na Záhorí tieto biotopy sú, prečo tu výrikov nežije viac, nevieme presne vysvetliť, hovorí M. Noga. Optimum tohto druhu je však v južnej Európe, takže to môže byť celý rad mikroklimatických faktorov, alebo nižšia potravná ponuka,“ dodáva Noga. O Malackách nám Michal Noga povedal aj  jednu zaujímavosť. “V roku 2002 tu bol nájdený zrazený pôtik kapcavý (Aegolius funereus), drobná lesná sova. Najbližšie hniezdiská sú až v Javorníkoch. Odkiaľ sa ten tulák nabral tu, veru netušíme.“

Text: N. Slobodová; foto: internet

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok